Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Articole: :

Reconstrucția mișcării plăcilor tectonice cu ajutorul programului GPlates

de Corina Tudorache

17 Jan 2013 | Sub-categoria: Geologie

Gplates poate fi considerat un soft de nișă, dar poate fi utilizat cu succes ca suport didactic în facultăți pentru a întelege într-un mod dinamic, interactiv, anumite principii și fenomene din geologie, geofizică, paleontologie, dar și din celelalte domenii ale științelor naturale (geografie, fizică, biologie, chimie).

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe III

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Cea de-a treia și ultima parte a demersului nostru are în vedere discutarea raporturilor care există sau se impun, între cartografierea geomorfologică și cartografierea digitală, în GIS. În acest context, supunem atenției cititorului o serie de propuneri referitoare la modalitățile de reprezentare a formelor și proceselor de relief (pe baza principiilor amintite anterior) și exemplificate într-o hartă geomorfologică proprie, realizată în ArcGIS.

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe II

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Cea de-a doua parte a studiului nostru are în vedere prezentarea analitică a celor mai importante etape în conceperea și dezvoltarea unor hărți și legende geomorfologice românești.

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe I

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Dacă urmărim opiniile exprimate de cele mai recente studii și preocupări în domeniu, la care se adaugă propriile observații acumulate de-a lungul carierei, constatăm că, în ultimele două decenii, cartografierea geomorfologică, ca disciplină științifică a intrat sub un con de umbră. Motivele sunt mai multe, dar am selectat două principale: (1) cartografierea geomorfologică este o activitate costisitoare și mare consumatoare de timp și (2) cartografierea geomorfologică s-a concentrat mai mult pe teme și aplicații decât pe hărți complexe cu abordare holistică. Este surprinzător că declinul cartografierii geomorfologice coincide cu puternica dezvoltare a tehnicilor GIS. Lucrarea de față își propune, într-o primă fază, trecerea în revistă a progreselor făcute pe plan internațional în acest domeniu.

Modelarea acviferelor în ArcGIS

de Corina Tudorache

18 Jul 2010 | Sub-categoria: Hidrogeologie

Articolul se dorește a fi un punct de pornire spre realizarea unor modelări mai complexe a acviferelor. Astfel de modele pot fi realizate de oricine dispune de o hartă hidrogeologică și niște analize de apă din foraje sau puțuri. Realizarea unor modele mai complexe depinde atât de cantitatea datelor (de exemplu prelevarea de pe amplasamentul analizat a unui număr mare de probe care să conducă la cunoașterea adâncimii culcușului și acoperișului acviferului) cât și de calitatea (precizia determinării) acestora, lucru realizabil fie prin analizarea/prelucrarea probelor extrase din foraje, fie prin prelucrarea rezultatelor măsurătorilor geofizice cum ar fi SEV-urile (sondaje electrice verticale).

Observații asupra indicatorilor morfometrici determinați pe baza MNAT

de Ștefan Constantinescu

08 Aug 2006 | Sub-categoria: Geomorfologie

Articolul este o introducere în abordarea pe baza MNAT a principalilor parametrii morfometrici specifici geomorfologiei. O parte dintre aceștia sunt detaliați în cadrul secțiunii de tutoriale, motiv pentru care nu au mai fost incluși aici.

Diferențieri între MNAT produse pentru țărmurile joase și cele înalte

de Ștefan Constantinescu

20 Jan 2006 | Sub-categoria: Mediu costier

Producerea unui MNAT pentru un sector de țărm ridică o serie de probleme specifice. Ne-am propus să articulăm diferențierile existente în cazul țărmurilor joase și a celor înalte.

Categorii