Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Autori

Vasile Crăciunescu

Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS – Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: cartografie (webmapping, rapid mapping), GIS, teledetecţie. Vasile este unul din fondatorii geo-spatial.org şi poate fi contactat la adresa vasile [at] geo-spatial.org .

Ștefan Constantinescu

Geomorfolog costier, activează în cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti şi a Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sf. Gheorghe. Domenii de interes: aplicaţii ale tehnicilor de GIS şi teledetecţie specifice mediului costier. Ştefan este unul din fondatorii geo-spatial.org şi poate fi contactat la adresa stefan.t.constantinescu [at] @gmail.com.

Cristian Flueraru

Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS – Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: determinarea extinderii şi proprietăţilor stratului de zăpadă folosind tehnici de teledetecţie, procesarea şi integrarea în diferite aplicaţii a imaginilor MODIS, utilizarea combinată a tehnicilor de GIS-teledetecţie pentru monitorizarea fenomenului de secetă. Cristian poate fi contactat la adresa cristif [at] gmail.com.

Ioan Rus

Activează în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii "Babeş/Bolyai" din Cluj. Domenii de interes: Cartografie, Istoria cartografiei, Topografie, GIS, Geomatică, Substrat şi peisaj geografic. Ioan poate fi contactat la una din adresele nelurus [at] geografie.ubbcluj.ro sau nelurus [at] yahoo.com.

Nicolae Roman

Activează în cadrul Facultăţii de Biologie, Geografie şi Geologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Domenii de interes: teledetecţie, fotointerpretare, GIS, biogeografie, gestiunea şi valorificarea resurselor biosferei, multimedia şi tehnică fotografică. Nicolae poate fi contactat la adresa naeroman [at] yahoo.com.

Marius Jigmond

Proaspăt absolvent al Facultăţii de Geografie, specializarea GIS, din cadrul Universităţii Texas State. Domenii de interes: GIS (probleme de mediu), interpretarea imaginilor satelitare, oceanografie, climatologie, meteorologie şi altele mai putin ştiinţifice: fotografie, alpinism, drumeţii şi crearea de hărţi folosind date GPS. Marius poate fi contactat la adresa mjigmond[at] gmail.com.

Bogdan Moroșanu

Absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică, specializarea geodezie, din cadrul Universităţii Gheorghe Asachi - Iaşi. Domenii de interes: geodezie, carografie, topografie, GIS, programare. Bogdan poate fi contactat la adresa morosanubogdan [at] yahoo.com.

Florin Iosub

Absolvent al Facultăţii de Geografie, specializarea Sisteme Geografice Informaţionale, din cadrul Universităţii din Bucureşti. Master în Managementul Resurselor Naturale. Domenii de interes: GIS , teledetecţie, modelare hidrologică, webmapping. Florin poate fi contactat la adresa florin.iosub [at] yahoo.com.

Corina Alecu

Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS – Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: teledetectie (metode de prelucrare a imaginilor satelitare). Corina poate fi contactata la adresa corinaalecu [at] yahoo.com.

Bogdan Candrea

Inginer silvic, activează în cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania - Brașov. Domenii de interes: GIS (aplicații în domeniul silvic), teledetecție (metode de prelucrare a imaginilor satelitare), GPS. Bogdan poate fi contactat la adresa bogdancandrea [at] yahoo.com.

Ionuț Ovejanu

Asistent univ. drd. al Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti şi cercetator stiintific în cadrul Stațiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sf. Gheorghe. Domenii de interes: Sisteme Open Source, GIS, Geomorfologie Costiera. Ionuț poate fi contactat la adresa ionut [at] ovejanu.eu.

Cristian Balint

Fondator al grupului de interese GIS în proiectul Fedora. A întemeiat în Oradea firma Geo Map SRL, una din puţinele companii româneşti care oferă servicii geospaţiale bazate pe aplicaţii open source. Cristian poate fi contactat la adresa cristian.balint [at] gmail.com.

Alexandru Dumitrescu

Cercetător ştinţific în cadrul Secţiei de Climatologie – Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: aplicaţii ale tehnicilor GIS şi teledetecţie în climatologie şi meteorologie. Alexandru poate fi contactat la adresa alexandru.dumitrescu [at] gmail.com.

Tiberius Tomoiagă

Cercetător pricipal gradul III în cadrul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare. Domenii de interes: GIS, teledetecție, geodezie, gravimetrie, cartografie, programare, dezvoltare de aplicații GIS în domenii militare. Tiberius poate fi contactat la dresa t_tibis [at] yahoo.com sau tiberius.tomoiaga@acttm.ro

Ion Nedelcu

Absolvent al Academiei Tehnice Militare, specialitatea Topogeodezie, Master în Teledetecție obținut la GDTA (Toulouse - Franta). În prezent este cercetător stiințific la Agenția Spațială Română. Domenii de interes: GIS, teledetecție, geoinformatică, tehnologii geospațiale. Ion poate fi contactat la ion.nedelcu [at] rosa.ro.

Mihai-Daniel Niță

Viitor absolvent al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, în prezent angajat al SC FOREST DESIGN SRL. Domenii de interes: GIS – aplicaţii în Hidrologie – Corectarea Torenţilor; Fotogrametrie şi Teledetecţie. Mihai poate fi contactat la adresa nita_mihai_daniel [at] yahoo.com.

Mihai Terente

Masterand în inginerie geologică ambientală la facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti, asistent de cercetare la Institutul de Speologie Emil Racoviţă, Bucureşti. Domenii de interes: analiză spaţială, geomorfologie şi geostatistică. Mihai poate fi contactat la adresa terenteml [at] gmail.com.

Mihai Cosmin

Absolvent al Facultății de Automatica și Informatică București, în prezent Șef proiecte al firmei Blominfo-Geonet. Domenii de interes: topografie, cadastru, GIS, baze de date, LiDAR, fotogrammetrie. Mihai poate fi contactat la mihaic99 [at] gmx.net.

Cornel Tudose

Lect.univ.dr. în cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti. Domenii de interes: GIS, cartografie computerizată, sisteme de analiză spaţială, utilizarea MNA în analiza reliefului. Cornel poate fi contactat la adresa ctudose[at]geo.unibuc.ro

Marius Budileanu

Doctorand în cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea din Bucureşti. Domenii de interes: geomorfologie costieră, GIS şi teledetecţie aplicate în mediul costier. Marius poate fi contactat la adresa mariusbudileanu[at]yahoo.com

Denis Mihăilescu

Cercetător în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS – Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: cartografie, teledetecţie, GIS, topografie, cadastru. Denis poate fi contactat la adresa denis.mihailescu [at] gmail.com.

Ștefan Bilaşco

În prezent activează ca cercetător la Colectivul de Geografie al Academiei Române Filiala Cluj, având ca domenii de interes, GIS, Modelare hidrologică, Topografie, Cartografie digitală. Teza de doctorat susținută în Mai 2008 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie. Ştefan poate fi contactat la una din adresele sbilasco[at] geografie.ubbcluj.ro sau sbilasco [at] yahoo.com.

Adrian Covăsnianu

Geograf doctorand în cadrul Facultăţii de Geografie-Geologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Domenii de interes: GIS, urbanism şi amenajarea teritoriului (angajat al S.C. Arcadis TGH Iaşi), LIDAR aeropurtat (Enviroscopy S.R.L.), evaluarea riscurilor naturale şi antropogene, geografie umana. Adrian poate fi contactat la adresa: covasnianu.adrian [at] gmail.com.

Ioan-Răducu Grigoraș

Absolvent al Facultăţii de Geografie şi Geologie a Universităţii Al. Ioan Cuza Iaşi, în curs de finalizare a masterului "Mediul Actual şi Dezvoltarea Durabilă" din cadrul aceleiaşi facultăţi şi angajat în domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului (Arcadis TGH S.R.L. Iaşi). Domenii de interes: SIG, urbanism şi amenajarea teritoriului, evaluarea riscurilor naturale şi antropogene, topografie. Răducu poate fi contactat la una din adresele giovanny_xs [at] yahoo.com sau ioan.grigoras [at] arcadistgh.ro.

Aura-Mihaela Vîrgolici (Mocanu)

Absolventă a facultăţii de “Informatică Economică” (ASE), master “Baze de date – suport pentru afaceri”. În prezent, doctorand în informatică economică şi programator Oracle în cadrul MGI (Metro Group) România. Domenii de interes: GIS, baze de date, programare, integrarea sistemelor informatice. Aura poate fi contactată la adresa mocanuaura [at] yahoo.com.

Anișoara Irimescu

Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului de Teledetecţie şi GIS - Administraţia Naţională de Meteorologie. Domenii de interes: teledetecţie, SIG. Anişoara poate fi contactată la adresa anisoara.irimescu [at] gmail.com.

Codrina Maria Ilie

Absolventă a Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea Cartografie cu elemente de cadastru. Masterandă anul II în Cartografie-Geomorfologie.Domenii de interes: GIS, cartografie, analiză spaţială. Codrina poate fi contactată la adresa codrinamariailie [at] gmail.com.

Ciprian Samoilă

Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Universitatea Ovidius Constanţa (UOC), specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului. În prezent, sunt doctorand în Biologie şi asistent cercetare la UOC. Domenii de interes: Green Map, GIS aplicat în managementul biodiversităţii, conservarea naturii; Species Distribution Modeling, Ecological Niche Modeling, Habitat Suitability; utilizarea GIS şi teledetecţiei în cartarea şi monitorizarea ecologică; biogeografie, cartografie geobotanică. Ciprian poate fi contactat la adresa csammy13 [at] yahoo.co.uk.

Matei Domnița

Doctorand în facultatea de Geografie din cadrul Universităţii "Babeş/Bolyai" din Cluj-Napoca. Absolvent al facultăţii de Informatică din cadrul UBB şi al masteratului în GIS. Domenii de interes: GIS aplicat în hidrologie, cartografie, analiză spaţială, webmapping. Matei poate fi contactat la adresa mdomnita [at] gmail.com.

Constantin Nițu

Profesor universitar la Academia Tehnică Militară, conducator de doctorat. Domenii de interes: geodezie, sisteme informatice geografice, cartografie asistată de calculator, teledetecție, webmapping, GPS, LBS. Constantin poate fi contactat la una din adresele nitu.constantin [at] yahoo.com, nituco [at] gmail.com sau constantin.nitu [at] g.unibuc.ro.

Dan Teodor

Absolvent al Facultăţii de Geografie, specializarea Știința Mediului, din cadrul Universităţii "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Master în Știința Mediului. În prezent responsabil GIS la ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunarea). Domenii de interes: GIS , SDI, cartogarfie, analiză spațială, teledetecţie, webmapping. Dan poate fi contactat la adresele: adresa teo_dan [at] yahoo.com, teodor.dan [at] gmail.com.

Sorin Constantin

Sorin este absolvent al Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, specializarea Calitatea Mediului. A absolvit un master în Managementul resurselor naturale (Catedra UNESCO). Domenii de interes: GIS, cartografie, teledetecţie. Sorin poate fi contactat la adresa sorin_tkd [at] yahoo.com .

Corina Tudorache

Absolventă a Facultăţii de Geografie, specializarea Ştiinţa Mediului, din cadrul Universităţii din Bucureşti. Absolventă a Master-ului “Inginerie geologică ambientală” Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti. Activez ca şi consultant de mediu. Domenii de interes: GIS aplicat în cartografie, analiza spatiala, modelarea poluărilor. Corina poate fi contactată la adresa corina_ww [at] yahoo.com.

Gábor Timár

Activează în cadrul Universității Eötvös din Budapesta, Departamentul de Geofizică și Științe Spațiale. Domenii de interes: cartografie istorică, GIS, GPS, analiza spațială, teledetecţie, hidrologie. Gábor poate fi contactat la adresa timar [at] ludens.elte.hu.

Maria Rădoane

Profesor la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Departamentul de Geografie. Domenii de interes: geomorfologie dinamică și aplicată, procese fluviale, lacuri de baraj, ravene, dinamica sedimentelor, analiza cantitativă în geografie, metode de cercetare în geomorfologie. Maria poate fi contactată la adresa radoane [at] usv.ro.

Nicolae Rădoane

Profesor la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava, Departamentul de Geografie. Domenii de interes: geografia fizică a României, geomorfologie dinamică, geomorfologie regională, geomorfologie aplicată, cartografiere geomorfologică, geomorfologia bazinelor hidrografice mici. Nicolae poate fi contactat la adresa radoane [at] usv.ro.

Ionuț Cristea

Asistent universitar în cadrul Departamentului de Geografie, al Universităţii din Suceava. Domenii de interes: geomorfologie aplicată, geoinformatică, modificări istorice ale mediului. Ionuț poate fi contactat la adresa icristea [at] usv.ro.

Cezar Buterez

Doctorand în geografie umană în cadrul Facultății de Geografie a Universității din București. Domenii de interes: geografie istorică, toponimie, geografia religiei, geografia transporturilor, cartografie, GIS. Cezar poate fi contactat la adresa cezar_m8ro [at] yahoo.com.

Viorel Chendeș

Cercetător ştiinţific în cadrul I.N.H.G.A. şi I.G.A.R., absolvent al Facultăţii de Geografie şi al cursurilor postuniversitare “Ingineria resurselor de apă - specializarea G.I.S.” din cadrul Facultăţii de Hidrotehnică. Domenii de interes: aplicaţii GIS în hidrologie şi geografie fizică, riscuri naturale, în special inundabilitate. Viorel poate fi contactat la adresa viorel.chendes [at] hidro.ro sau chendesviorel [at] yahoo.com .

Bogdan Andrei Mihai

Profesor la Facultatea de Geografie a Universitatii din Bucuresti, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatica, geomorfolog cu domenii de interes in teledetectie (analiza imaginilor de teledetectie cu aplicatii in cartografie), SIG (modelarea digitala a hazardului de alunecare) si cartografierea digitala a mediilor montane. In anul 2003 a initiat studiul teledetectiei pe baze digitale in cadrul Laboratorului de Aerofotointerpretare Geografica si Teledetectie al Facultatii de Geografie. Cadru didactic asociat, din anul 2010, la masteratul de Sisteme Informatice Geografice, la Catedra de Geografie, Universitatea de Vest din Timisoara. Bogdan poate fi contactat la adresa boogdan71 [at] yahoo.com.

Robert Ille

Masterand al Facultății de Geografie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, specializarea Sisteme Informaţionale Geografice - GIS. Domenii de interes: GIS, teledetecţie, geovizualizare, modelare 3D, LBS, Mobile GIS. Robert poate fi contactat la adresa illerobert[at]gmail.com.

Cristina Mavriche

Absolventă a Facultății de Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara. Master GIS în Planning Teritorial, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Domenii de interes: GIS, cartografie, geomorfologie, analiză spaţială, web-mapping, programare. Cristina poate fi contactată la adresa: chris_mavri [at] yahoo.com.

Florin Filip

Cercetător științific, activează în cadrul Universității din București și a firmei FAD SMART TECHNOLOGY. Florin poate fi contactat la adresa felipe_fad[at]yahoo.com.

Andrei Nacu

Viitor absolvent al Facultăţii de Geografie, specializarea Cartografie, al UBB Cluj-Napoca. Colaborator la diverse proiecte GIS si open map: GoogleMaps, OpenStreetMap (OSM), Wikimedia Commons (Category:Cartography). Domenii de interes: GIS, fotogrametrie şi teledetecţie, cartografie istorică, grafică şi design vectorial. Andrei poate fi contactat la adresa andreinacu1[at]yahoo.com.

Dragoș Ciortin

Tehnician automatizări. În prezent activează ca "fuel station manager", având ca domenii de interes, GIS, Topografie, Cartografie. Dragoș poate fi contactat la dragos.ciortin[at]yahoo.com.

Zsombor Bartos-Elekes

Activează în cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj. Domenii de interes: cartografie, istoria cartografiei, toponimie. Zsombor poate fi contactat la adresa bezsombor [at] yahoo.com.

Bogdan Olariu

Absolvent al Facultății de Geografie, specializarea Știința Mediului, Universitatea din București, în prezent masterand la "Evaluarea integrată a stării mediului" în cadrul aceleași instituții. Domenii de interes: geografia mediului, geomorfologie montană, cartografie, GIS. Bogdan poate fi contactat la adresa bogdanolariu28[at]yahoo.com.

Andreea - Florentina Marin

Studentă în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea din București, Specializarea Geografie. Domenii de interes: GIS, cartografie, teledetecție, geografie rurală. Andreea poate fi contactată la adresa: andreeam_2008 [at] yahoo.com.

Sorin Dan Clinci

Arhitect la Biroul de Arhitectură Triedrum, membru în Consiliul de Conducere Teritorial al Ordinului Arhitecților din România – filiala Transilvania, coordonator al proiectului cultural Concursul de Arhitectură pentru Spațiul Public. Domenii de interes : Aplicarea tehnologiilor GIS în analizarea și proiectarea mediului urban, dezvoltarea de instrumente comune de lucru între domenii conexe. Sorin Dan Clinci poate fi contactat la adresa evenimentoart2012 [at] gmail.com.

Robert Raiz

Absolvent al Facultății de Geografie și a masterului de Geomatică, ambele din cadrul Universităţii "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. Cartograf în cadrul companiei PropertyShark/Yardi Systems. Domenii de interes: GIS, webmapping, modelare hidrologică, GIS Scripting. Robert poate fi contactat la adresa raizrobert [at] gmail.com.

Cristina Andra Vrînceanu

În prezent masterandă în cadrul secției de GIS a Facultății de Geografie, sunt pasionată de geologie, teledetecție, fotogrammetrie, cartografie și astronomie. Îmi doresc să împletesc cât mai frumos toate aceste domenii, iar din munca mea să fie mereu o îmbinare de util și armonios. Pot fi contactată la cavrinceanu [at] yahoo.com.

Marina Rujoiu

Student-doctorand la Facultatea de Geografie, Universitatea din București. Domeniile de interes sunt GIS, teledetecție, cartografie. Marina poate fi contactată la adresa rujoiumarina [at] yahoo.com.

Dana Grad (Gherghelaș-Androo)

Absolventă a Facultății de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și a Facultății de Mine, Petrol și Gaze, specializarea Topografie Minieră din cadrul Universității din Petroșani. Domenii de interes: cartografie istorică, GIS, topografie, teledetecție și modelare 3D. Dana poate fi contactată la adresa dana [at] geo-spatial.org sau dana_grad [at] yahoo.com.

Andra Geangu

Absolventă a Facultății de Geografie a Universității din București, specializarea Geografia Turismului – licență și SIG – master. În prezent, coordoneez partea de activitate din domeniul baze de date, SIG și cercetare pentru dezvoltarea unei enciclopedii-atlas interactive în mediul online. Domenii de interes: GIS, cercetare, baze de date, geografie fizică, geografie umană, cartografie, design, geovizualizare, programare. Andra poate fi contactată la adresa andrageangu [at] gmail.com.

Ionuț - Silviu Pascu

Absolvent al Facultății de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, specializarea Inginerie Geodezică și al Masterului GIS din cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti, în prezent ocupă poziția de harpedonat în cadrul Kronpass. Pasiuni:analiză GIS în probleme de biodiversitate, webmapping și alternative UAV pentru achiziția de date. Ionuț poate fi contactat la ionut [at] kronpass.ro.

Tudor Castraveț

Cercetător științific în cadrul Laboratorului Geografia Peisajelor – Institutul de Ecologie și Geografie, Chișinău. Absolvent al Facultății de Geografie a Universității de Stat Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Domenii de interes: aplicații GIS în modelarea proceselor hidrologice și geomorfologice. Tudor poate fi contactat la tcastravet [at] gmail.com.

Alex Morega

Programator web, freelancer, voluntar ROSEdu. Domenii de interes: hărți web, vizualizări de date, aplicații web. Alex poate fi contactat la alex [at] grep.ro.

Dan Boerencu

Absolvent al Facultății de Electronica, Telecomunicații și Tehnologia Informației din București, specializarea Telecomunicații și al Masterului Sisteme Informatice Geografice din cadrul Facultăţii de Geografie – Universitatea din Bucureşti, în prezent - liber profesionist în domeniul comunicațiilor mobile. Domenii de interes: teledetecție, fotogrametrie, GIS, științele mediului înconjurator. Dan poate fi contactat la danboerencu [at] yahoo.com. sau dan.boerencu [at] gmail.com..

Horvath Csaba

În prezent Șef lucrări la Facultatea de Geografie Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Domenii de interes : Hidrologie, Limnologie, GIS, IT. Horvath poate fi contactat la hcsaba [at] gmail.com.

Mihai-Mircea Moise

Masterand în cadrul secției de GIS a Departamentului de Geografie al Universității de Vest din Timișoara. Domenii de interes: cartografia digitală și web, GIS, geografia urbană. Mihai poate fi contactat la adresa mihai_mircea_moise [at] yahoo.com.

Iulia Daniela Nedelcu

Studentă în cadrul Facultații de Geografie a Universității din București, Master Sisteme Informationale Geografice.Domenii de interes: Cartografie, GIS. Iulia poate fi contactată la adresa iulia.nedelcu9 [at] gmail.com.

Adrian Gabriel Simion

Este masterand al Facultății de Geografie, specializarea GIS, din cadrul Universității din București. În prezent activează în cadrul Intergraph și este asistent de cercetare în cadrul Centrului de Analiză Integrată și Management Teritorial (CAIMT). Domenii de interes: Cartografie, GIS. Adrian poate fi contactat la simion.adrian14 [at] gmail.com.

Mihnea Cristian Popa

Absolvent al Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii din Bucuresti, specializarea Cartografie cu Aplicatii in Cadastru. In prezent masterand in cadrul aceleasi facultati, specializarea Sisteme Informationale Geografice. Cristi poate fi contactat la adresa cristi.pmc2k [at] gmail.com.

Matei Iulian Edu

Absolvent a Facultatii de Geografie, specializarea Cartografie. In prezent studiază in primul an de Master in Sisteme Informationale Geografice din cadrul Universitatii Bucuresti. Domenii de interes: GIS, cartografie, teledetectie. Matei poate fi contactat la adresa matei.edu09 [at] yahoo.com.

Mircea Stanciu

Absolvent al Facultății De Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, titlu de inginer geodez. Actualmente programator în ciuda experiențelor GIS sau design. Domenii de interes: web maps, dezvoltare aplicații, front-end development, design, programare Python, Raspberry/Arduino tinkering, blog-ing. Mai multe detalii despre Mircea disponibile pe site-ul propriu pixel-mircea.com. Mircea poate fi contactat la adresa mirceaciu [at] gmail.com.

Daria Aneonia

Absolventă a Facultății de Geografie, Universitatea din Bucureşti. Licenţă Geografie. Master Sisteme Informaționale Geografice -promoţia 2019. Domenii de interes: GIS, cartografie istorică, modelare 3D, teledetecție și geografia umană. Adresă de email: daria.brt.29@gmail.com

Valentin Cocârlea

Absolvent al Facultății de Geografie din cadrul Universității din București, specializarea Cartografie. În prezent student al programului masteral Sisteme Informaționale Geografice (SIG) din cadrul aceleiași facultăți. Domenii de interes: GIS, cartografie, teledetecție. Valentin poate fi contactat la adresa valentincocarlea996 [at] gmail.com.

Corneliu Bujor

Absolvent al studiilor universitare de licență din cadrul Universității din București, Facultatea de Geografie, specializarea Cartografie. În prezent masterand în cadrul Facultății de Geografie, master Sisteme Informaționale Geografice. Domenii de interes: cartografie, GIS, Teledetecție,statistică, geomorfologie. Corneliu poate fi contactat la adresa bujor.corneliu96 [at] gmail.com.

Nicoleta Văduva

Absolventă a Facultății de Geografie, specializarea Cartografie. În prezent este masterandă a Facultății de Geografie, specializarea Sisteme Informaționale Geografice din cadrul Universității București. Domenii de interes: cartografie, GIS, teledetecție și geomorfologie. Nicoleta poate fi contactată la adresa vaduvanicoleta95 [at] gmail.com.

Ioan-Andrei Vodă-Marc

roaspăt absolvent al studiilor universitare de licență din cadrul Universității din București, Facultatea de Geografie, specializarea Cartografie. Domenii de interes: cartografie, GIS, teledetecție, geomorfologie și managementul dezastrelor. Andrei poate fi contactat la adresa andreivoda96 [at] gmail.com.