Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Articole: :

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe III

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Cea de-a treia și ultima parte a demersului nostru are în vedere discutarea raporturilor care există sau se impun, între cartografierea geomorfologică și cartografierea digitală, în GIS. În acest context, supunem atenției cititorului o serie de propuneri referitoare la modalitățile de reprezentare a formelor și proceselor de relief (pe baza principiilor amintite anterior) și exemplificate într-o hartă geomorfologică proprie, realizată în ArcGIS.

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe II

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Cea de-a doua parte a studiului nostru are în vedere prezentarea analitică a celor mai importante etape în conceperea și dezvoltarea unor hărți și legende geomorfologice românești.

Cartografierea geomorfologică. Evoluție și tendințe I

de Maria Rădoane, Ionuț Cristea, Nicolae Rădoane

16 Feb 2011 | Sub-categoria: Geomorfologie

Dacă urmărim opiniile exprimate de cele mai recente studii și preocupări în domeniu, la care se adaugă propriile observații acumulate de-a lungul carierei, constatăm că, în ultimele două decenii, cartografierea geomorfologică, ca disciplină științifică a intrat sub un con de umbră. Motivele sunt mai multe, dar am selectat două principale: (1) cartografierea geomorfologică este o activitate costisitoare și mare consumatoare de timp și (2) cartografierea geomorfologică s-a concentrat mai mult pe teme și aplicații decât pe hărți complexe cu abordare holistică. Este surprinzător că declinul cartografierii geomorfologice coincide cu puternica dezvoltare a tehnicilor GIS. Lucrarea de față își propune, într-o primă fază, trecerea în revistă a progreselor făcute pe plan internațional în acest domeniu.

Observații asupra indicatorilor morfometrici determinați pe baza MNAT

de Ștefan Constantinescu

08 Aug 2006 | Sub-categoria: Geomorfologie

Articolul este o introducere în abordarea pe baza MNAT a principalilor parametrii morfometrici specifici geomorfologiei. O parte dintre aceștia sunt detaliați în cadrul secțiunii de tutoriale, motiv pentru care nu au mai fost incluși aici.

Categorii