Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Download: :

Runoff modeling using GIS. Application in torrential basins in the Apuseni Mountains.

de Matei Domnița

02 May 2012

Modelarea GIS a formării scurgerii rapide. Aplicație în bazine torențiale din Munții Apuseni
Teza de doctorat sustinuta in data de 20.02.2012 la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie.
Teza a fost redactata in limba engleza si realizata in cotutela cu Vrije Universiteit Brussel, Department of Hydrology and Hydraulic Engineering. Titlul original în limba engleză este: Runoff modeling using GIS. Application in torrential basins in
the Apuseni Mountains.

Limite și subunități ale Subcarpaților de la curbură - criterii morfometrice și abordări GIS

de Viorel Chendeș

06 May 2011

Capitolul IV din teza de doctorat „Scurgerea lichidă și solidă în Subcarpații de la Curbură” prezentată în anul 2007 în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române. Materialul își propune o abordare a limitelor bazată pe tehnicile și instrumentele de lucru actuale, precum și pe datele de tip geospațial existente la acea dată.

Modele digitale altimetrice și geostatistică

de Constantin Nițu

15 Nov 2009

O prezentare didactică a conceptele care stau la baza modelării digitale a terenului.

Cadastrul verde al campusului universitar situat pe bulevardul Mamaia 124, Constanța

de Ciprian Samoilă

07 Oct 2009

Lucrarea de licență a autorului prezintă un sistem de management al spațiilor verzi din mediul urban.

Baze de date spatiale. Analiza, proiectarea si dezvoltarea unui GIS

de Aura-Mihaela Vîrgolici (Mocanu)

27 Aug 2009

Lucrarea de disertație a autorului se referă la analiza, proiectarea și dezvoltarea unui prototip de sistem informatic geografic pentru o agenție de dezvoltare regională.

Implementarea GIS în modelarea viiturilor de versant

de Ștefan Bilașco

28 Apr 2009

Teză de doctorat susținută de autor în Mai 2008 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie.

Modelarea și analiza spațială a reliefului pe baza modelelor numerice altimetrice de teren

de Vasile Crăciunescu

21 Aug 2008

Un nou fragment de lucrare de licență referitor la modelarea și analiza spațială a reliefului pe baza modelelor numerice altimetrice de teren.

Modelarea și analiza digitală a terenului

de Mihai Terente

11 Aug 2008

Fragment din lucrarea de licență a autorului ce se referă la modelarea și analiza digitală a terenului.

Atlasul semnelor convenționale pentru planurile topografice 1: 5.000, 1: 2.000, 1: 1.000 și 1:500 (1978)

de Mihai Cosmin

20 Jul 2008

Atlasul semnelor convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 si 1:500, publicat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în 1978.

Categorii