Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic și realitate teritorială - fragmente

de Adrian Covasnianu

Publicat la 11 Jan 2013 | Secţiunea: Download | Categoria: Documente/

Cele două fragmente fac parte din teza de doctorat intitulată Regiunile de dezvoltare în România europeană. Între deziderat politic și realitate teritorială, susținută la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Geografie și Geologie din Iași, în septembrie 2011 sub atenta îndrumare a prof.univ.dr. Octavian Groza.

Primul fragment, subcapitolul Analiza cronologică/evolutivă a ideii de regionare şi regionalizare administrativă face parte din capitolul I intitulat Evoluția ideilor de regiune și regionare administrativă în România. În acest subcapitol se reliefează dintr-o perspectivă diacronică “frământările” de ordin administrativ ce au afectat teritoriul național (.pdf, 6 MB).

În cel de-al doilea fragment, capitolul III – Structuri teritoriale impuse de modul de organizare al mediilor private, cercetarea s-a axat, de cele mai multe ori, pe eficiența economică și pe evidențierea polilor neo-regionali, o atenție particulară fiind acordată transporturilor rutiere interne. Aceste structuri, prin fluxurile între localități, tind să inducă o nouă tendință de regionalizare geoistorică, evidențiind centre neo-regionale (.pdf, 6.8 MB).

Complementar, vă recomandăm și hărțile publicate în secțiunea Galerii.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii