Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Location-Based Services

de Ionuț Ovejanu

Publicat la 06 May 2011 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Cărți/

Titlu: Location-Based Services
Autor: Jochen Schiller, Agnes Voisard
Editor: Morgan Kaufmann Publishers (Elsevier), 500 Sansome Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111, USA
Anul publicării: 2004
Număr de pagini: 255
ISBN: 1-55860-929-6

Introducere

Cartea descrie serviciile bazate pe locație (LBS), pornind de la cele cu aplicabilitate generală până la cele foarte specializate. Lucrarea se adresează unui public larg, oferind răspunsuri la multe intrebări ce pot apărea în proiectarea și utilizarea unor astfel de aplicații, atât la nivel general (utilizator) cât si la nivel tehnic (protocoale). Experți recunoscuți, din domeniul academic și industrial, oferă cititorii descrieri detaliate ale tehnologiilor și conceptelor de bază cu care lucrează serviciile mobile bazate pe locație.

Structură

“Location-Based Services” este împarțită în trei părți, fiecare alcătuită din două sau trei capitole, la care se adaugă un index și o biografie a celor care au contribuit la carte.

Partea I – Aplicații LBS

Capitolul 1, realizat de Sarah Spiekermann, tratează aspecte generale legate de serviciile bazate pe locație, precum: domeniile de aplicabilitate, categoriile de aplicații, confidențialitatea datelor, modelele de business.

Capitolul 2 este realizat de Mark Strassman și Clay Collier și prezintă un studiu de caz concret, axat pe dezvoltarea unei aplicații de tipul “Find Friend”;.

Capitolul 3, întocmit de un grup mai mare de de experți (Shashi Shekhar, Ranga Raju Vatsavai, Xiaobin Ma și Jin Soung Yoo), introduc cititorul în lumea sistemelor de navigație din perspectiva sistemelor de gestiune a bazelor de date spațiale.

Partea II – Serviciile și managementul datelor în LBS

Capitolul 4 descrie componentele de tip middleware utilizate în serviciile bazate pe locație (Hans-Arno Jacobsen).

Capitolul 5 tratează modelel de date folosite în cadrul serviciilo bazate pe locație (Christian Jensen).

Capitolul 6 evidențiază importanța interoperabilității pentru serviciile LBS și face o trecere în revistă a standardelor existente sau aflate în curs de dezvoltare. Capitol tratat de Lance McKee.

Partea IIILBS și sistemele de comunicație

Capitolul 7 prezintă sistemele existente de colectare a datelor de poziție (sisteme de poziționare globală, sisteme inerțiale, triangualația în rețele mobile, etc.). Capitol realizat de Joerg Roth.

Capitolul 8 tratează transmisia datelor în sistemul de comunicație mobil (Holger Karl).

Cartea poate fi achiziționată de la:  amazon.com  a1books.co.in

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii