Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Dicționar Enciclopedic de Teledetecție cu elemente de Fotogrammetrie și Analiza Imaginilor

de Marina Rujoiu

Publicat la 12 Feb 2015 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Cărți/

Titlu: DICȚIONAR ENCICLOPEDIC DE TELEDETECȚIE. Cu elemente de fotogrammetrie și analiza imaginilor, Vol. I (A-Î)
Autori: Bogdan-Andrei Mihai (autor coordonator), Constantin Nistor, Ionuț Săvulescu
Editor: Editura Universității din București
Anul publicării: 2014
Număr de pagini: 668, la care se adaugă un dvd ce cuprinde două fișiere pdf cu imaginile color (A-E și F-Î) și explicațiile aferente acestora, text în limba română
Format: B5, format pdf (Adobe Acrobat Reader) pentru materialul de pe dvd
ISBN: 978-606-16-0382-4

Fig.1. Coperta este constituită dintr-un mozaic de imagini Landsat OLI din 1 aprilie 2014, având în prim plan Municipiul București, în diferite combinații de benzi spectrale. (Sursa imaginilor: USGS Earth Explorer).

Introducere

Dicționarul enciclopedic este o lucrare de referință în literatura de specialitate din România, care a apărut ca o necesitate a prezentării, descrierii și explicării termenilor și noțiunilor specifice domeniilor teledetecție, fotogrammetrie și analiza imaginilor. Obiectivul lucrării este de a clarifica complexitatea terminologică, științifică și tehnologică a acestor domenii, dar și a domeniilor înrudite cu acestea.

Lucrarea se adresează atât celor specializați în Teledetecție, Fotogrammetrie, Geografie, Științele Pământului, Știința Mediului, cât și studenților, masteranzilor, doctoranzilor care folosesc în studiile proprii, imagini sau aplicații specifice acestui domeniu.

Structură

În prezent este publicat doar primul din cele două volume ale lucrării „Dicționar enciclopedic de teledetecție cu elemente de fotogrametrie și analiza imaginilor”. Acesta este organizat logic în ordine alfabetică, cuprinzând terminologia cu inițialele între A și Î.

Dicționarul este însoțit de un set de instrucțiuni privind utilizarea acestuia, o listă de abrevieri, o listă bibliografică și o listă a termenilor. Aspectele prezentate sunt de actualitate, aflându-se în concordanță cu inovațiile din domeniile abordate.

Termenii și noțiunile prezentate sunt descrise prin definiții consistente, susținute de exemple, imagini, schițe, grafice și tabele. Pe lângă acestea, dicționarul mai cuprinde și descrieri ale pachetelor software, ale tipurilor de date, ale aplicațiilor și produselor caracteristice, ale metodelor, tehnicilor și operațiilor de procesare, analiză și interpretare a imaginilor, ale instrumentelor și aparatelor specifice. Terminologia din domeniul geomaticii este completată cu noțiuni preluate din alte domenii ca geografia, geologia, cartografia, topografia. Acestea au fost tratate din perspectiva interpretării și analizei lor pe imagini de teledecție.

Termenii explicați în text conțin și traducerea în engleză, ca urmare a preluării acestora din literatura de specialitate (existentă cu precădere în limba engleză).

Fig.2. Secțiune reprezentând o pagină din cuprinsul Dicționarului de Teledetecție.

Dicționarul este însoțit de un dvd care cuprinde materialul ilustrativ color asociat fiecărei noțiuni explicate în partea scrisă, dar și descrierile aferente acestora, oferindu-i astfel o valoare incontestabilă.

Fig.3. Secțiune reprezentând o pagină din cuprinsul materialului electronic de pe dvd.

Concluzii

Așa cum am precizat în introducere, prin lucrarea de față, autorii își propun explicarea terminologiei specifice teledetecției și fotogrammetriei, adresându-se atât profesorilor, cercetătorilor, oamenilor de știință, dar și începătorilor în acest domeniu, pentru care prezentul material este un deschizător de drumuri.

De asemenea, valoarea semnificativă a acestei lucrări reiese din contribuția pe care o aduce la literatura de specialitate din România, fiind prima lucrare enciclopedică dedicată exclusiv domeniului Teledetecție.

Accesibilitatea lucrării

Dicționarul poate fi achiziționat prin e-mail de la Editura Universității din București (editura_unibuc@yahoo.com), sau direct de la Librăria Universității din București (Holul Facultății de Istorie, B-dul Regina Elisabeta 4-12, tel. 021.314.35.08).

Prețul unui exemplar este de 140 lei.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii