Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Designing better maps. A guide for GIS users

de Codrina Maria Ilie

Publicat la 06 Oct 2009 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Cărți/

Titlu: Designing Better Maps. A Guide for GIS Users
Autor: Cynthia A. Brewer
Editor: ESRI Press, 380 New York Street, Redlands, California 92373-8100
Anul publicării: 2005
Număr de pagini: 220
ISBN-13: 9781589480896
ISBN-10: 1589480899
Cuprins

Introducere

Uneori, focusați pe corectitudinea analizei seturilor de date, tindem să lăsăm pe un loc secund reprezentarea acestora, deteriorând astfel calitatea mesajului transmis. Multitudinea opțiunilor de afișare oferite de aplicațiile GIS, de la forme, culori, fonturi și tipare, sunt uneori departe de a ne ușura alegerile. Designing better maps își propune sublinierea unor direcții principale în reprezentarea cartografică, utilizând un limbaj clar, concis și mai ales, accesibil.

Structură

Designing better maps este împărțită în 7 capitole, fiecare cuprinzând 2-4 subcapitole, împreună cu un apendix conținând seturi de culori din Color Brewer cât și două diagrame cu specificații RGB și CMYK pentru persoanele cu deficiențe de văz.

Capitolul I The big picture on design prezintă, cum arată și titlul, o imagine de ansamblu al design-ului unei hărți oarecare. În paragrafe bine punctate, sunt atacate subiecte începând de la utilizator final, rezoluție, la ierarhie vizuală, elemente decorative până la export și distribuție pe WEB.

Capitoul II Type Basics face prezentarea tipurilor de font, în general, a influenței acestora asupra tipurilor de etichetă (label), dar și a efectelor stilistice care pot ușura citirea, cum sunt: umbrele, callouts și halourile.

Al treilea capitol Effective type in map design este o aprofundare a celor prezentate în capitolul II, oferind cititorului reguli precise în dimensionarea, poziționarea etichetelor, cât și compromisuri privind cazurile dificile.

Capitolele IV Color Basics și V Color decisions for mapping tratează problema culorii. Analizând de la culoare ca obiect tridimensional până la cele trei tipuri de scheme de culoare modelate de natura clasificării datelor: secvențială, divergentă și calitativă, autoarea punctează importanța acestui aspect în trasmiterea cât mai corectă a mesajului. Mai sunt evidențiate: schimbările neașteptate de culoare, nunațele utilizate pentru cei cu deficiențe de văz, sistemele CMYK, RGB și HSV.

Capitolul VI Customizing Symbols este dedicat simbolisticii. Prezentarea este împărțită în funcție de tipul de element grafic, punct, linie sau arie și tipul datelor analizate, cantitative sau ordonate. Întregul capitol este ancorat în exemplificarea simbolurilor în funcție de variabilele vizuale și tipul de geometrie utilizat. Datorită multitudinii de exemple studiate, ultimul subcapitol este o concluzie succintă a celor prezentate anterior urmată de doua tabele cuprinzătoare.

Capitolu VII Beyond default marginal elements prezintă elementele de întocmire și matematice (scara) ale unei hărți, precum și afișare acestora. După analiza ierarhiei vizuale, a modului de separare a elementelor, autoare își îndreaptă atenția către legendă. După împărțirea în funcție de simbolistica hărții (izolinii, simboluri proportionale, punctuale etc.), sunt indicate elementele care trebuie avute în vedere în momentul alegerii, cât și o prezentare cât mai reusită din punct de vedere estetic. Scara și direcția nordului sunt tratate succint la sfârșitul capitolului.

Puncte tari

  • exemple concludente;
  • imagini de o calitate superioară;
  • explicații clare în dreptul fiecărei imagini;
  • micii studii de caz ce întăresc cele evidențiate în respectivul pasaj;
  • împărțirea cărtii pe capitole, ce pot fi studiate separat în funcție de necesități.

Puncte slabe

  • axarea pe aplicație GIS proprietară. Fiind carte editată de către ESRI Press, este încurajată utlizarea pachetului de programe ArcGIS.

Cartea poate fi achiziționată de pe:

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii