Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Aplicații ale tehnologiilor geomatice în silvicultură

de Bogdan Andrei Mihai

Publicat la 21 Jun 2011 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Cărți/

Titlu: Aplicații ale tehnologiilor geomatice în silvicultură
Autori: Petrila, M., Apostol, B., Gancz, V., Lorenț, A.
Editor: Editura Silvică
Anul publicării: 2010
Nr. pagini: 326
ISBN: 978-606-8020-05-1

Introducere

Lucrarea este o premieră în literatura de specialitate din România și prezintă, într-o manieră ușor accesibilă, o sinteză destul de consistentă a aplicațiilor geomaticii în rezolvarea celor mai importante probleme în silvicultură și în special în amenajarea pădurilor. Aceasta are marele merit, destul de rar întâlnit la noi, de a structura informația pornind de la un nivel de începător, prin clarificarea unor noțiuni teoretice și apoi prin prezentarea, în ordine logică a tipurilor de date, aparatelor, instrumentelor de teren și software, aplicațiilor caracteristice și produselor rezultate. Obiectivul lucrării este de a prezenta posibilitatea de a înlocui în totalitate operațiunile de construire a amenajamentelor silvice în format analogic cu cele digitalizate.

Structura lucrării

Volumul prezintă șase mari capitole, cu o organizare logică, la care se adaugă bibliografia (actualizată), un rezumat în engleză, lista abrevierilor și mai ales anexele (eșantioane de produse ale aplicațiilor geomatice silvice).

Primul capitol prezintă pe scurt motivația și cadrul legal-instituțional la nivel național și european al aplicațiilor geomaticii în amenajarea pădurilor. Este amintită mai ales standardizarea impusă de către directiva INSPIRE la nivelul Uniunii Europene, ce necesită o abordare specială inclusiv în domeniul silviculturii.

În capitolul al doilea sunt incluse aspecte teoretice, privind caracteristicile spectrale ale vegetației forestiere, dar mai ales tehnologiile de teledetecție pasivă (scanare multispectrală, fotografiere aeriană) și activă (RADAR, LIDAR, inclusiv terestru). Sunt amintite pe scurt sistemul GPS și mijloacele specifice SIG care exloatează datele de teledetecție, echipamente și pachete software la care sunt precizate inclusiv unele performanțe. O parte importantă este prezentarea diversității imaginilor de teledetecție, aeriene și satelitare cu aplicabilitate în domeniul silvic, a modelelor numerice ale terenului dar și a surselor de date devenite clasice (planuri și hărți topografice). Sistemele de poziționare globală, de mare utilitate în calibrarea măsurătorilor în silvicultură sunt de asemenea prezentate (inclusiv o scurtă descriere a sistemului ROMPOS, de concepție națională).

Domeniile de aplicabilitate ale tehnologiilor geomatice în sectorul forestier sunt structurate în 15 grupe de aplicații, în contextul în care, după anul 2001, un număr destul de limitat de ocoale sivice au trecut la amenajamentele cu baze digitale.

Capitolul trei formulează o problematică specifică unui ocol silvic (Mihăești, jud. Argeș, la sud de Câmpulung), sub aspectul particularităților terenului, fondului forestier, dar și din punctul de vedere al datelor geospațiale utilizabile în construirea aplicațiilor geomatice. Sunt amintite inclusiv sistemele hardware și software de analiză și procesare, cele fotogrammetrice, precum și aparatura de teren necesară calibrării măsurătorilor.

În capitolul patru se trece, așa cum este logic, la pregătirea imaginilor pentru exploatare în domeniu silvic. Sunt prezentate tehnici de fotogrammetrie digitală forestieră, de la reperajul în teren al fotogramelor pe baza punctelor GPS, orientarea fotogramelor digitale, ortorectificarea pe baza DTM și DSM, construirea de mozaicuri de imagini digitale pentru ocoalele silvice. Ca o alternativă la fotogramele aeriene digitale se prezintă și ortorectificarea unor imagini satelitare multispectrale FORMOSAT 2(Taiwan) și SPOT 5 (Franța-ESA), prin calcularea de rețele de triangulație.

Capitolul 5 prezintă prin exemple suficient de detaliate aplicații concrete în amenajarea pădurilor, bazate pe imagini de teledetecție și alte date exploatate în mediu SIG: construirea de baze vectoriale cu parcelele silvice, construirea de modele topologice prin calibrarea cu puncte GPS a vectorilor obținuți, măsurarea arborilor și a arboretelor, clasificarea orientată-obiect pe imagini satelitare multispectrale, realizarea de hărți tematice folosind baza de date silvică, inclusiv exploatarea DEM în amenajarea silvică.

Autorii continuă analiza metodelor și din perspectiva comparării acestora, insistând asupra calității rezultatelor obținute dar mai ales asupra avantajelor și dezavantajelor diferitelor seturi de imagini de teledetecție de la ortofotograme digitale și cupluri stereoscopice la imagini satelitare multispectrale SPOT și FORMOSAT 2.

Concluziile lucrării încearcă o recomandare a metodelor geomatice în rezolvarea problematicii specifice silviculturii, în amenajarea pădurilor. Sunt prezentate 12 situații concrete de la cele mai simple (actualizarea datelor cartografice, cartare forestieră și determinarea a caracteristicilor biometrice ale arborilor și arboretelor).
Autorii apreciază stadiul incipient al implementării metodelor geomatice în silvicultura de la noi și insistă pe necesitatea revizuirii cadrului legislativ în acest sens, în contextul în care normativele tehnice sunt aceleași din 1986.

Prezentarea color a materialului ilustrativ, completat de anexe (șapte eșantioane de hărți realizate de ICAS pentru Ocolul Silvic Mihăești-Argeș) aduce o valoare incontestabilă unei lucrări în premieră la noi și chiar pe plan european.

Prețul 35 lei

Cartea poate fi procurată prin e-mail la adresa contact@editurasilvica.ro sau direct de la sediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, adresa Bd. Eroilor nr. 128, 077190 Voluntari, jud. Ilfov, site internet http://editurasilvica.ro.

Discută articolul (1 comentarii)

Categorii