Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Unități de măsură utilizate în România

de Ioan Rus

Publicat la 20 May 2007 | Secţiunea: Articole | Categoria: Cartografie/

Unități de măsură pentru distanțe (lungimi)

Unitatea de măsură pentru lungimi care este adoptată astăzi de către majoritatea statelor lumii și este unitatea fundamentală în sistemul internațional de măsură, este metrul, m [SI].

Pentru prima dată, în anul 1801, a fost confecționat metrul-etalon (din platină iridiată) în Franța, la Sévres, lângă Paris.

În anul 1864, metrul a fost introdus și în țara noastră de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Inițial, metrul a fost definit ca reprezentând aproximativ a 40.000.000-a parte din lungimea meridianului terestru.

Odată cu trecerea timpului și evoluția nevoilor societății umane, s-a impus precizarea valorii acestei mărimi. Astfel, a XI-a Conferință de Măsuri și Greutăți (14 octombrie, 1960), propune ca metrul să fie definit ca reprezentând “lungimea egală cu 1.650.763,73 lungimi de undă în vid a radiației corespunzătoare la trecerea între nivelele 2 p10 și 5 d5 ale atomului de Krypton 86” (valoarea aproximativă a lungimii de undă în vid a acestei radiații fiind λ = 1:1.650.763,73 = 0,605780211 m)

Lucrurile nu s-au oprit aici, deoarece a XVI-a Conferință Generală pentru Măsuri și Greutăți a propus ca începând cu anul 1983, unitatea de lungime să fie conexă cu cea de timp, deoarece etalonul de timp se consideră a fi de 10.000 de ori mai precis decât cel de lungime. Etalonul de timp este dat de perioada unei tranziții superfine a Cesiului 133.

În prezent, se acceptă precizarea că metrul reprezintă a 299.792.458-a parte a distanței parcursă de lumină, în vid, în timp de o secundă.

Submultiplii metrului sunt: decimetrul (dm), centimetrul (cm), milimetrul (mm).

1m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

Multiplii metrului sunt: decametrul (dam), hectometrul (hm), kilometrul (km).

1 Km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

În țările anglo-saxone, în paralel cu sistemul metric, mai sunt folosite și alte unități de măsură pentru lungimi, cum ar fi:

1 inch (in) = 1 țol = 0,0254 m

1 footh (ft) = 1 picior = 0,3048 m

1 yard (yd) = 0, 914399 m

1 fathom = 1,828797 m

1 milă terestră engleză = 1.609,344 m

1 milă USA = 1.609,347 m

1 milă marină engleză = 1855 m

1 milă marină (nautică) = 1852 m

1 leaque = 5,555 km

Până la introducerea sistemului metric în țara noastră s-au folosit diferite unități de măsură pe provincii istorice. Iată câteva dintre acestea:

1 linie = 0,002 m

1 deget = 0,0258 m

1 palmă Șerban Vodă (Țara Românească) = 0,246 m

1 palmă Constantin Vodă (Țara Românească) = 0,252 m

1 picior (Transilvania) = 0,316 m

1 cot (Moldova) = 0,637 m

1 cot (Muntenia) = 0,664 m

1 pas = 0,758 m

1 stânjen vienez = 1 klafter (Transilvania) = 1,89648384 m

1 stânjen (Muntenia) = 1,9665 m

1 stânjen (Moldova) = 2,23 m

1 prăjină = 5,8995 m

1 prăjină (Moldova) = 8,92 m

Unități de măsură pentru arii (suprafețe)

Unitatea de măsură a ariilor (suprafețelor) este metrul pătrat, m2[SI] sau mp[SI]. Submultiplii m2 sunt: decimetrul pătrat (dm2), centimetrul pătrat (cm2) și milimetrul pătrat (mm2).

1m2 = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2

Multiplii m2 sunt : arul (ar) sau decametrul pătrat (dam2), hectarul (ha) sau hectometrul pătrat (hm2) și kilometrul pătrat (km2).

1 km2 = 100 hm2 = 100 ha = 10.000 dam2 = 10.000 ari = 1.000.000 m2

În sistemul anglo-saxon se folosesc următoarele unități de măsură pentru suprafețe:

1 square inch (sq. in) = 1 țol pătrat = 6,45 cm2

1 square foot (sq. ft) = 1 picior pătrat = 9,2903 dm2

1 square yard (sq. yd) = 1 yard pătrat = 0,836126 m2

1 acre (acru) = 4046,86 m2

1 square mile (sq. mile) = 1 milă pătrată = 259 ha

În trecut, în țara noastră se foloseau următoarele unități de măsură pentru suprafețe:
În Muntenia, stânjenul pătrat sau stânjenul pogonesc, prăjina pogonească și pogonul.

1 stj2 = 3,86712225 m2

1 prăjină pogonească = 54 stj2 = 208,82 m2

1 pogon = 5012 m2

În Moldova, stânjenul pătrat fălcesc, prăjina fălcească și falcea.

1 stj2 fălcesc = 4,9729 m2

1 prăjină fălcească = 179,024 m2

1 falce = 14.321,95 m2

În Transilvania stânjenul pătrat vienez, jugărul mic (ungar) și jugărul cadastral (lanțul)

1 stj2 vienez = 3,59565095 m2

1 jugăr mic (ungar) = 4316 m2

1 jugăr cadastral (lanțul) = 5754,6415 m2

Unități de măsură pentru unghiuri

Pentru măsurarea unghiurilor se folosește gradul și radianul. În topografie, cel mai adesea se utilizează gradul cu submultiplii lui, minutul și secunda. Împărțirea cercului pe care se măsoară unghiurile poate să fie clasică (sexagesimală), sau centesimală. Gradele sexagesimale rezultă din împărțirea cercului în 360 de părți. Astfel vom avea:

360º = 21.600’ = 1.296.000”

1º = 60’; 1’ = 60”

În sistemul centesimal, cercul este împărțit în 400 de părți astfel:

400g = 40.000c = 4.000.000cc

1g = 100c; 1c = 100cc

Sistemul centesimal permite efectuarea calculeor cu o mai mare ușurință, deoarece valorile unghiulare pot fi scrise direct sub formă zecimală.

Corespondența dintre mărimile unghiulare grade, minute și secunde sexagesimale și centesimale, este următoarea:

90º = 100g

1º = 1,1111 g

1’ = 1,85183c

1” = 3,0864cc respectiv,

100g = 90º

1g = 0,9º

1c = 0,54’

1cc = 0,324”

Alături de grad, pentru măsurarea unghiurilor se mai folosește și radianul. Radianul este măsura unghiului la centru căruia i se opune un arc egal cu raza cercului ce îl descrie. Știind că lungimea cercului este egală cu 2πR, iar un radian are lungimea R, rezultă că un cerc are 2π radiani. În gradația sexagesimală un radian va avea valoarea de 206.265” (sau 57º17’45”) iar în gradația centesimală, un radian va avea valoarea 636.620cc(sau 63g 66c 20cc).

O altă unitate de măsură pentru unghiuri folosită în topografie este miimea. Miimea este definită ca unghiul care subântinde un arc de cerc egal cu a mia parte din rază. Un cerc are 6.283 de miimi. Pentru a facilita lucrul, cel mai adesea se consideră că cercul are 6.400 de miimi, sau, în unele cazuri, 6.000 de miimi.

Discută articolul (3 comentarii)

Categorii