Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

EuroVegMap 2: Harta vegetației naturale din Europa (scara 1:2.500.000)

de Ciprian Samoilă

Publicat la 25 Feb 2012 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Hărți/Digitale

Harta Vegetației Naturale a Europei
Bundesamt für Naturschutz (BfN) / Federal Agency for Nature Conservation a publicat o aplicație interactivă intitulată „EuroVegMap 2: Map of the Natural Vegetation of Europe, scale 1:2,500,000“ (EuroVegMap2: Harta Vegetației Naturale a Europei la scara 1:2.500.000) pentru prima dată în anul 2004, beneficiind de o ultimă actualizare a aplicației în februarie 2012 și posibilitatea de descărcare de la pagina http://www.floraweb.de/vegetation/dnld_eurovegmap.html
sau direct la http://www.synbiosys.alterra.nl/eurovegmap/SetupEuroVegMap2.msi

Aplicația cuprinde următoarele informații:

  • harta în format GIS cu straturi de informație precum delimitarea zonelor de vegetație, codurile vegetației, limitele administrative ale țărilor, ape interioare și orașe din Europa;
  • unitățile de cartare;
  • 20 exemple de hărți tematice precum: clasificarea fizico-geografică a Europei, clasificarea fitogeografică a Europei, formațiunile A-U;
  • speciile de plante grupate alfabetic;
  • literatura generală și hărțile folosite pentru cartarea vegetației;
  • glosar și alte informații.

Funcționalitățile principale pe care le-am putut distinge în aplicație sunt:

  • aplicația GIS încorporată în program ce permite vizualizarea hărții vegetației cu unelte de manipulare a hărții (mărire, micșorare etc.), selectare a zonei a zonei de interes în vederea exportării în Google Earth sau format imagine, adăugare de straturi de informație suplimentare, vizualizare atribute ale unui strat de informații etc.
  • vizualizarea textului explicativ cu informații despre aplicație și cartarea vegetației inclusă în aplicație dar și accesibilă în format PDF.

Harta cuprinsă în aplicație este produsul unui proiect major de creare a vegetației naturale a Europei derulat în perioada 1979-2000, în care au contribuit peste 100 de oameni de știință din 31 de țări europene coordonați de către Dr. Bohn de la Bundesamt für Naturschutz (BfN).

Cartarea vegetației naturale a Europei reprezintă o referință de bază și consistentă pentru o varietate de domenii precum biogeografie, geobotanică, ecologia peisajului, conservarea naturii, protecția mediului, planificare sustenabilă la nivel European dar și local. Pentru harta prezentă în aplicație s-a utilizat o gamă variată de abordări cu privire la cartarea vegetației, abordări ce au unit cunoașterea structurii vegetației și a compoziției floristice la nivel regional și național.

Pentru România, am extras literatura de bază consultată și folosită pentru cartarea vegetației naturale din Romania:

Doniță, N., Ivan, D., Coldea, G., Sanda, V., Popescu, A., Chifu, T., Paucă-Comănescu, M., Mitetelu, D. & Boșcaiu, N. (1992). Vegetația României. – București (Editura Tehnică Agricolă). (Erläuterungstext rumänisch) 407 S.

Doniță, N. et al. (1985). Karta Vegetația României 1 : 2.500.000. – In: Doniță, N., Ivan, D. et al.: Razvitie melkomasstabnogo kartografirovaniija rastitel’nosti v Rumynii.[Entwicklung der kleinmaßstäblichen Vegetationskartierung in Rumänien]. – Geobotaniceskoe kartografirovanie 1985: 34–41.

Doniță, N. & Roman, N. (1976). Vegetația. Scara 1 : 1.000.000. VI-2. – In: Inst. Geogr. București [Ed.]: Atlasul Republicii Socialiste România VI 2. – București (Inst. Geogr.).

Doniță, N., Leandru, V. & Pușcaru-Soroceanu, E. et al. (1961). Karta geobotanica di Romania (1 : 500.000). – Bucharest (Acad. Republ. Popul. Romini).

Doniță, N., Leandru, V. & Pușcaru-Soroceanu, E. et al. (1960). Karta geobotanica di Romania (1 : 1.500.000). – Bucharest (Acad. Republ. Popul. Romini).

Ivan, D., Doniță, N., Coldea, G., Sanda, V., Popescu, A., Chifu, T., Boșcaiu, N., Mitetelu, D. & Paucă-Comănescu, M. (1993). Vegetation potentielle de la Roumanie (mit einer Vegetationskarte im Maßstab 1 : 2.000.000). – Braun-Blanquetia 9: 1–78.

Petcuț, M. (1955). Zonele și etajele de vegetație forestieră din R.P.R. – In: Petcuț, M.: Manualul Inginerului Forestier. – București (Editura Tehnică) S. 410.

Șerbănescu, I., Babaca, G. & Dragu, I. (1975). Karta geobotanica a RSR 1 : 1.000.000. – București (Inst. Geol. Geofiz.).

Mai multe informații despre această aplicație dar și despre proiect puteți studia la pagina http://www.bfn.de/0302_eu.html și mai cu seamă în textul explicativ din aplicație.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii