Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Atlasul peisajelor din Republica Cehă (2009)

de Bogdan Andrei Mihai

Publicat la 30 Jun 2013 | Secţiunea: Recenzii | Categoria: Hărți/Atlase

Titlu: Atlas krajiny České republiky/ Landscape Atlas of the Czech Republic.
Autori: Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. (editori coordonatori), 356 de autori de hartă și numeroși alți contributori.
Editori:

  • Ministerstvem životního prostředi České Republíky, Praha / Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague;
  • Vyzkumny Ustav Silva Taroucy Pro Krajinu a Okrasne Zahradnictvi, V.V.I. Průhonice / Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice.

Realizarea tehnică a atlasului:

  • Procesare și editare cartografică, tehnoredactare – editura ESPRIT s.r.o. din Bratislava, Slovacia (www.esprit-bs.sk).
  • Tipărirea planșelor – VKÚ a.s. Harmanec, Slovacia.
  • Proiectul atlasului – SK/600/1/03, finanțator Ministerstvem životního prostředi České Republíky, Praha / Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, derulat între iulie 2003 și decembrie 2007, 11 parteneri dintre care șapte universități și facultăți (vezi pagina oficială www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr).

Anul publicării: 2009.
Nr. pagini: 332 planșe cu 906 hărți la diferite scări, 767 de elemente auxiliare hărților (grafice, fotografii, tabele), text în limbile cehă și engleză.
Format: 50,75 × 61,00 cm (tipărit, variante – mapă de hărți pliate, detașabile sau legate în copertă de lux), format pdf pe DVD (Adobe Acrobat Reader 9.3 US). Greutatea este de circa 10 kilograme.
ISBN: 978 – 80 – 85116 – 59 – 5.

Coperțile versiunii electronice a atlasului produsă de Ministerul Mediului din Cehia și compania Esprit s.r.o din Bratislava, Slovacia. Peisajul de dealuri cu parcele cultivate lineare aparține pictorului ceh Otakar Kubin.

Introducere

Atlasul este prima operă cartografică reprezentativă legată de teritoriul Republicii Cehe, stat european recunoscut oficial la 1 ianuarie 1993, după separarea de Republica Slovacia. Lucrarea este un exemplu de atlas național interdisciplinar orientat către problemele de mediu, ce urmează Atlasului peisajelor din Slovacia (Atlas Krajiny Slovenskej Republiky/Landscape Atlas of the Slovak Republic, Bratislava, 2002).

Lucrarea este rodul colaborării interdisciplinare, în cadrul unui proiect de cercetare cu finanțare guvernamentală, grant coordonat de către Ministerul Mediului de la Praga, între 2003 și 2007, în valoare totală de 55 de milioane de coroane cehe (aproximativ 2 milioane Euro).

Rod al colaborării a peste 350 de specialiști din toate domeniile legate de științele mediului (geografi, geologi, biologi, ecologi, istorici, economiști, sociologi, ingineri etc.), lucrarea acoperă prin volumul de materiale cartografice și nu numai, tot ceea ce este reprezentativ la nivelul mediului geografic pentru teritoriul Cehiei (Boemia, Moravia, Silezia).

Atlasul integrează munca a 356 de autori-colaboratori, 19 cartografi și specialiști SIG, 66 de autori fotografi și a avut 24 de referenți științifici din 133 de instituții de profil.

Mediatizarea atlasului a arătat, prin reportajele și interviurile de la Televiziunea Cehă (canalul de știri ČT24, 19.11.2009, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/72956-ceska-republika-bude-mit-vlastni-komplexni-atlas-krajiny/), o componentă importantă de relații publice ce promovează cartografia în contextul social-economic actual al acestui stat central european, membru al Uniunii Europene din luna mai 2004.

Concepția atlasului respectă metodologiile și standardele internaționale, inclusiv recomandările Uniunii Geografice Internaționale (IGU), prin comisia de specialitate destinată atlaselor.

Atlasul este o lucrare bilingvă, toate hărțile dar și textele explicative fiind prezentate în cehă dar și în engleză, într-o traducere de excepție. Cu ocazia Expoziției Cartografice Internaționale desfășurată în iulie 2011 la Palatul Congreselor din Paris, în cadrul Congresului Asociației Internaționale de Cartografie (ICA), Atlasul peisajelor din Republica Cehă a primit premiul I. În octombrie 2012, atlasul este premiat de către ICA la categoria Map of the Month la nivel mondial (http://icaci.org/map-of-the-month-102012/). În anul 2011, la Prague Book Fair, atlasul a primit distincția de cea mai bună realizare cartografică a anului 2010.

Conținutul atlasului

Atlasul peisajelor din Republica Cehă cuprinde 332 de pagini cu un inventar de 1137 de elemente – hărți și alte reprezentări (Mackovčin, 2011). Partea de hărți este impresionantă, cu 906 de reprezentări la care se adaugă 767 de grafice/diagrame, fotografii color și alb-negru, inclusiv reproduceri de artă (peisaje), tabele. Textul explicativ este suficient pentru a explica și argumenta, în limbile cehă și engleză trăsăturile de bază, naturale și antropice ale peisajelor Cehiei


p(explicatii). Interfața digitală a atlasului cu posibilitatea de a vizualiza hărțile pe cele opt capitole de bază.

Partea cartografică este realizată la mai multe scări: 1:500.000 (41 de planșe de hartă, în premieră pentru Cehia la nivelul unui atlas), 1: 1.000.000 (83 de hărți), 1: 1.500.000 (29 de hărți), 1: 2.000.000 (342 de hărți – cele mai numeroase din atlas), 1:3.000.000 și 1:4.000.000 (218 hărți). La acestea se adaugă și un volum de 193 de hărți de detaliu ce însoțesc numeroase subsecțiuni.

Hărțile generale precum și cele tematice sunt elaborate în standardele vectoriale ESRI (pdf vectorial la rezoluții mari de vizualizare digitală), și utilizează proiecția Gauss-Krüger cu datumul S-42 adaptat teritoriului Cehiei.

Hărțile sunt actualizate la nivelul anilor 2003-2007, perioada în care a fost derulat proiectul de cercetare la nivelul celor 11 parteneri. Acestea surprind prin intermediul noilor tehnici de geovizualizare și analiză SIG, realitatea unor medii geografice în plină transformare. Numeroase hărți sunt în premieră, însă, cele mai importante sunt legate de tipologia peisajelor naturale și antropizate, categoriile de stress la nivelul mediilor geografice etc.

Materialul ce însoțește partea cartografică este diversificat și introdus în mod echilibrat în tematica planșelor structurate în cele opt secțiuni ale lucrării.


Exemplu de foaie de hartă din atlasul peisajelor Cehiei (copyright Ministerstvem životního prostředi České Republíky, elaborare SIG ESPRIT s.r.o.) , la scara 1:500.000, aici micșorată, reprezentând geomorfologia teritoriului țării la nivel de tipuri genetice de relief, asocieri de forme de relief și unele trăsături ale morfodinamicii. Din detaliul de hartă (regiunea Praga cu văile Vltava și Elba) se observă culori și simboluri (forme și complexe de forme de relief), care se suprapun pe fundalul dat de curbele de nivel la echidistanțe de 50 m, derivate din modelul digital al terenului (în formula de strat corespunzător hipsometriei, în nuanțe de cafeniu).

Structura atlasului

Lucrarea este organizată în opt părți sau capitole majore, organizate în mod logic, de la elementele teoretice, la localizarea geografică, peisajele sau mediile naturale (potențiale, neinfluențate antropic), peisajele antropizate. Un element original, prezent și în cuprinsul atlasului similar al Slovaciei, îl reprezintă, percepția peisajului prin intermediul artelor plastice.

Prima secțiune (6 pagini) este destinată teoriei peisajului, ilustrată prin exemple de o mare expresivitate, de mare utilitate didactică (noțiunea de peisaj, istoricul reprezentării peisajelor în Cehia, urmărit din 1518 și până la realizările cartografice actuale bazate pe SIG și teledetecție). Sunt diferențiate cartografic și schematic (inclusiv prin reprezentare 3d), elementele privind taxonomia peisajului cu aplicații la teritoriul Republicii Cehe.

A doua parte, localizarea geografică, raportează într-o formulă modernă, poziția țării pe plan mondial, la nivel european și particularitățile regionale (17 pagini). Sunt raportate cartografic elementele-cheie ale cadrului geografic la nivel european dar și național, inclusiv cadrul regional de referință prin hărțile fizico-geografice, un mozaic de ortofotoplanuri digitale și diviziunile administrative actuale.

Partea a treia, peisajul în perspectivă istorică (23 de pagini) prezintă materiale cartografice originale, organizate în tematici de tipul formării statului ceh și administrării teritoriului, etapele istorice ale dinamicii peisajului, dinamica utilizării terenului în perioade istorice și hazarde naturale în perioade istorice cu implicații în modificarea peisajelor. O hartă remarcabilă este cea a tipologiei morfologice și istorice a așezărilor care include peste 17 mii de oiconime la scara 1:500.000.

Secțiune din harta tipologiei morfologice și istorice a așezărilor la scara 1:500.000 (sudul și sud-vestul Boemiei), cu puncte ce reprezintă în total 17 mii de vetre de sate și orașe, clasificate tipologic.

Partea a patra (59 de planșe) abordează în mod logic și exhaustiv problematica peisajului natural, neinfluențat de om, folosind un mare număr de hărți la cea mai mare scară din atlas (zece foi de hartă tematică la 1:500.000). Pe lângă un capitol mai neobișnuit (sursele de energie), sunt incluse planșele clasice, dar reactualizate cu date noi și tehnologii de analiză SIG: clima, geologia, relieful, apele, solurile, flora și fauna. Harta peisajelor naturale încheie capitolul și definește 271 de tipuri de areale.

Secțiune din harta peisajelor naturale din atlasul peisajelor Republicii Cehe (arealul Praga), redactată la scara 1:50000, micșorată. copyright Ministerstvem životního prostředi České Republíky, elaborare SIG ESPRIT s.r.o.). Codurile și culorile unităților de peisaj natural sunt explicate pe o planșă aparte.

Partea a cincea (43 de pagini) tratează cartografic și nu numai, de o manieră exhaustivă, peisajul antropizat, ca rezultat al prezenței și activităților omului în peisajul natural, definit anterior. Cele patru subsecțiuni, urmăresc problematica în mod logic și actualizat, în contextul transformărilor socio-economice recente, la nivel de elemente geografice definitorii: populația cu datele demografice spațializate, așezările cu modul de integrare în peisaj, evoluție și tipologie, activitățile economice (industrie, agricultură, căi de comunicații și transporturi, turism etc.). Harta peisajelor antropizate cuprinde cinci tipuri majore și 35 de subtipuri, cartografiate într-o formulă inovativă la scara 1:500.000.

Harta peisajelor actuale din Republica Cehă, la scara 1:500.000, pe care au fost diferențiate 35 de tipuri, în funcție de utilizarea terenurilor și diferențieri topoclimatice.

Sector din harta peisajelor actuale (zona Praga cu văile Vltava și Elba), cu o mare diversitate a geofaciesurilor antropizate.

Eșantioane de peisaje antropizate din Cehia prezentate cu ajutorul ortofotoplanurilor digitale GEODIS Brno la scările de 1:10.000-1:25.000.

Partea a șasea (55 de pagini) abordează peisajul ca patrimoniu natural și cultural, într-o perspectivă modernă, de mare actualitate. Secțiunile capitolului cuprind, mai întâi, o parte consistentă, de 30 de pagini, destinată protecției peisajului natural (inclusiv reprezentări cartografice unitare ale ariilor protejate reprezentative), apoi o colecție de hărți ce acoperă moștenirea culturală la nivelul peisajelor Cehiei. La acestea se adaugă materiale cartografice ce exprimă valoarea științifică și culturală a peisajului și a elementelor de peisaj, naturale și antropice. Fotografiile digitale și hărțile de detaliu sunt deosebit de expresive, iar textul oferă informații de mare utilitate în practica amenajării teritoriale (resurse naturale, situri istorice, situri Natura 2000 și monumente ale naturii).

Planșa cuprinzând cartografierea monumentelor istorice și siturilor arheologice din perioadele preistorică, antică și medievală timpurie.

Sector al planșei dedicate ariilor protejate din Cehia cu precizarea limitelor și a statului de protecție, pe areale reglementate legal.

Partea a șaptea (63 de pagini) cuprinde hărți de mediu cu o latură analitică și mai pronunțată, comparativ cu cele din capitolele anterioare. Cele trei subsecțiuni (riscuri naturale și antropogenice, calitatea factorilor de mediu și limitele potențiale, de suport ale peisajului) cuprind hărți noi, în mare parte publicate în premieră, nu numai la nivelul Cehiei. Acestea au rezultat din analize GIS cu volume mari de date centralizate la scara teritoriului național și au rolul de oglindă a stadiului actual al relației dintre societate și mediu, după restructurarea industrială masivă.

Sunt remarcabile hărțile tematice ale factorilor de stress environmental, ale energiilor regenerabile, limitările naturale în amenajarea teritoriului, capacitatea de suport a peisajului, limitările legislative ale impactului antropic. Reprezentările realizate la scara hărților de bază ale atlasului (1:500.000), sunt exemple convingătoare de hărți de mare importanță practică, adaptate etapei actuale de amenajare a teritoriului la diferite scări spațiale și pot fi percepute ca materializări ale standardelor cartografice adecvate din domeniul analizelor de mediu. Capitolul se încheie cu hărți ale impactului potențial al schimbărilor climatice asupra peisajului din Cehia, ce folosesc vegetația forestieră ca element de referință.

Sector din harta factorilor de stress environmental la scara 1:500.000 (sudul și sud-vestul Boemiei, cu prezentarea legendei utilizate).

Partea a opta este o colecție de reproduceri ale unor tablouri ale artiștilor cehi reprezentativi ce tratează peisajul din ținuturile Boemiei, Moraviei și Sileziei, la nivelul diferitelor etape istorice.

Concluzie

Atlasul peisajelor din Republica Cehă este probabil cea mai completă operă cartografică de dată foarte recentă din Europa Centrală și de Est. Acesta depășește cu mult un atlas național în înțelesul clasic al anilor de început al acestor lucrări interdisciplinare (după 1960-70). Acesta arată modul în care o viziune unitară a unei echipe de specialiști, foarte diferiți ca pregătire, dar uniți prin dorința de a descoperii noi aspecte ale semanticii spațiilor geografice, prin cercetarea cu noi instrumente SIG, atinge un stadiu de excelență în cartografia contemporană.

Realizările cartografice sunt exemple de aplicare a standardelor actuale de reprezentare, dar mai ales exemple de aplicare creativă și inovativă a tehnologiilor specifice SIG și geomatice, în general.

Este un exemplu pentru un posibil atlas național al României, care din păcate se lasă așteptat în bibliografia cartografică de la noi și la nivel european.

Accesibilitatea atlasului

Lucrarea prezentată a fost proiectată ca fiind un atlas cu acces liber atât pe internet, cât și la nivelul bibliotecilor publice din Cehia și nu numai. În acest context, Ministerul Mediului de la Praga și Stațiunea de cercetări pentru peisaje și arhitectură peisageră Silva Tarouca de la Průhonice (distribuitorul atlasului) au asigurat posibilitatea de a descărca secțiuni sau fascicule ale atlasului de pe site-ul ministerului (www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr) dar și de a solicita, pentru biblioteci, materialul în format tipărit sau în format digital pe DVD.

Un exemplar tipărit și unul în format electronic se află la Universitatea din București, Facultatea de Geografie, cabinetul de pedologie, din amabilitatea stațiunii de la Průhonice și a colegului dr. Pavel Ptaček de la Facultatea de Științe a Universității Palačky din Olomouc, Republica Cehă.

Bibliografie

Mackovčin, P., Slavík, P., Demek, J., Tábor, I. (2011) Landscape Atlas of the Czech Republic, Acta Pruhoniciana, 98, 5-8.

Discută articolul (1 comentarii)

Categorii