Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Scrisoare deschisă ANCPI

de Vasile Crăciunescu

Publicat la 24 Apr 2008 | Secţiunea: Articole | Categoria: Site/
Actualizare 03.07.2008: ANCPI a răspuns pozitiv demersului nostru. Pentru mai multe detalii consultați pagina /articole/raspuns-petitie-ancpi_new.

Scrisoare deschisă adresată domnului Robert Iulian Tatu,
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Stimate domnule Robert Iulian Tatu,

Având în vedere calitatea dumneavoastră de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă supunem atenției un apel venit din partea unui grup de utilizatori de sisteme informaționale geografice.

Unul din modulele de bază din oricare aplicație GIS este cel care asigură transformările între diferitele sisteme de coordonate. Aceste operații se bazează pe “cunoașterea” cât mai exactă a sistemelor de de coordonate existente și a parametrilor ce permit transformarea unui set de coordonate dintr-un sistem în altul.

Pe plan mondial există o serie de inițiative de centralizare într-o manieră standardizată a sistemelor de coordonate de referință, a parametrilor și funcțiilor de transformare între aceste sisteme. Cele mai importante sunt coordonate de NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) și OGP (International Association of Oil & Gas Producers), aceasta din urmă fiind mai cunoscută sub numele de EPSG (European Petroleum Survey Group).

În momentul de față, tabelele EPSG stau la baza modulelelor de transformare a coordonatelor din majoritatea aplicațiilor GIS, atât în familiile proprietare (ex: ESRI, Autodesk, Intergraph, Oracle, MapInfo, Global Mapper, Blue Marble, Leica, Manifold, Google Earth, IONIC, ER Mapper, MicroImages), cât și în cele open source (ex: GRASS, GDAL/OGR, PROJ4, QGIS, uDig, gvSig, MapWindow, OpenEV, JUMP, VTP, OSSIM, GeoTools, Mapserver, Geoserver, PostGIS), devenid astfel un standard “de facto” în acest domeniu. Mai mult, EPSG este oficial recunoscut și tratat ca atare de către principalele organisme și instituții internaționale preocupate de standardizarea informațiilor cu caracter geospațial. Printre acestea se numără: OGC (Open Geospatial Consortium), ISO (International Organization for Standardization), INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), FGDC (Federal Geographic Data Comitee), grupul de lucru GeoTiff.

Din păcate, pentru Romania, tabelele EPSG conțin date incomplete sau de o calitate care nu permite realizarea unor transformari de coordonate la un nivel adecvat de precizie. Din acest motiv, mai mulți producători și utilizatori de aplicații GIS au ales ca, pentru teritoriul României, să-și definească propriile sisteme de coordonate și transformări, pe baza parametrilor calculați prin mijloace proprii, identificați în literatura de specialitate sau “aflați” prin intermediul unor “colegi pricepuți”. Acest lucru duce la crearea unei stări de confuzie în rândul utilizatorului obișnuit, care obține rezultate diferite la reproiectarea aceluiași set de date în aplicații diferite. Deoarece în domeniul GIS marja de toleranță este sensibil mai mare decât în cazul măsurătorilor topo-cadastrale, considerăm că este mult mai important ca toți să ne raportăm la aceleași transformări, care să asigure o precizie planimetrică de 1-4 metri, decât să ne definim propriile transformări pentru a obține precizii centimetrice.

În majoritatea cazurilor, informațiile despre sistemele de coordonate înregistrate în EPSG sunt furnizate de agenții cartografice naționale și de aceea consideram că este important ca și pentru Romania aceste informații să fie furnizate de o instituție avizată. Aceste informatii pot face ulterior obiectul unor standarde si date publicitatii, inclusiv pe site-ul ANCPI.

De aceea, în încheiere, ne exprimăm speranța și dorința ca ANCPI să ne sprijine în demersurile pe care intenționam să le întreprindem în vederea înscrierii în bazele de date EPSG a unor date corecte privind sistemele de coordonate utilizate în România.

Disclaimer
Opinia semnatarilor nu reprezintă neapărat poziția oficială a instituțiilor la care aceștia sunt afiliați.

Cu deosebita considerație,

Cristian Balint
Fedora/RedHat GIS interest leader
Geo Map SRL – Oradea

Vasile Crăciunescu
Cercetator științific
Administrația Națională de Meteorologie – Laboratorul de Teledetecție și GIS

Ion Nedelcu
Cercetator științific
Agenția Spațială Română

Ștefan Constantinescu
Lector dr.
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Tiberius Tomoiagă
Cercetator științific
Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare

Nițu Constantin
Profesor universitar dr. ing.
Facultatea de Geografie, Universitatea din București
Academia Tehnică Militară

Sorin Andrei
Cercetator științific
Agenția Spațială Română

Cristian Flueraru
Cercetator științific
Administrația Națională de Meteorologie – Laboratorul de Teledetecție și GIS

Adrian Covasnianu
Geograf
S.C. Habitat Proiect S.A.

Codruța Nedelcu
Ing. geolog
Asociatia ARIN

Bogdan Roșca
Asistent cercetare
CCB “Stejarul”, Piatra Neamț

Cristian Tetelea
WWF Programul Dunare Carpați

Dragoș Găitănaru
Asistent cercetare
SC GeoHidroConsult SRL

Alin Boicu
Ing. geodez
SC TerraCAD SRL

Ciprian Samoilă
Asistent cercetare
Facultatea de Științe ale Naturii, Univ. Ovidius, Constanța

Mihai Cosmin
Ing.
Blominfo-Geonet

Ioan Rus
Lector dr.
Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca

Florin Iosub
Expert GIS
SC E-power Holding SRL

Marius Jigmond
Specialist GIS
Texas Water Development Board

Dan Teodor
Geograf
A.N. “Apele Române”

Cornel Tudose
Lector dr.
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Florin Filip
Cercetator științific
Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale din Sf. Gheorghe

Sorin Cheval
Cercetator științific
Administrația Națională de Meteorologie

Adorian Ardelean
Biodiversity informatics researcher
Proiectul myNature

Kapostyak Peter
Inginer Topograf
Apele Romane – Oradea

Iuhasz Linda
Inginer Topograf
Apele Romane – Oradea

Joo Aurel
Inginer Topograf
Regia de Apa Canal – Oradea

Lapuste Lucian
Inginer Topograf
Institutul Cartografic din Catalunya – Spania

Mircea Angelescu
Director General
Direcția Generală Patrimoniu Cultural Național, Ministerul Culturii și Cultelor

Bogdan Candrea
Inginer silvic
Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere – Universitatea Transilvania, Brașov

Ionuț Ovejanu
Asist. Univ. Drd.
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Alexandru Dumitrescu
Cercetător științific – Secția de Climatologie
Administrația Națională de Meteorologie

Ruxandra Filip
Dr. ing.
GIS Specialist
Vodafone Romania

Nita Mihai-Daniel,
Inginer silvic
SC Forest Design SRL

Gheorghe Stăncălie
Director Executiv-Tehnologie Informatică
Administrația Națională de Meteorologie

Vlad Dobrincu
Consultant GIS
S&T Romania

Viorel Chendeș
CS III, șef Laborator Procesare Date GIS
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor

Mihai Terente
Subinginer cartograf,
Institutul de Speologie Emil Racoviță – București

Răzvan Lapadat
Cercetator
Indianapolis, USA

Articolul nu este deschis pentru discuţii

Categorii