Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Scrisoare deschisă către ANCPI pentru publicarea liberă a limitelor unităților administrativ-teritoriale (UAT)

de Vasile Crăciunescu

Publicat la 07 Jan 2012 | Secţiunea: Articole | Categoria: Site/
11.01.2012. Scrisoarea a fost trimisă la office@ancpi.ro și depusă la registratura ANCPI. geo-spatial.org mulțumește tuturor celor 184 de persoane care au susținut prin semnătura acest demers.
26.03.2012. Răspunsul oficial al ANCPI poate fi descărcat de aici. Demersul va continua.

Asociația GEO-SPATIAL.ORG
Aleea Cetățuia nr. 6, bl. M24, sc. 7, et. 8, ap. 438, sector 6, București 060835
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 13667/A/2011
CUI: 28697154

Scrisoare deschisă adresată domnului Mihai Busuioc,
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Stimate domnule Mihai Busuioc,

Având în vedere calitatea dumneavoastră de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă înaintăm prezenta cerere în speranța de a obține acces liber la limitele unităților administrativ-teritoriale (UAT) de pe teritoriul României, într-o formă vectorială care să poată fi accesate de către publicul larg de pe platforma geo-spatial.org, sub formă de fișiere sau prin intermediul serviciilor de date standard OGC.

Asociația geo-spatial.org vă înaintează această scrisoare ca răspuns la nenumăratele apeluri primite din partea comunității de utilizatori de date spațiale din România, majoritatea venite dinspre organizații neguvernamentale, instituții centrate pe educație și cercetare sau contribuitori în proiecte colaborative de tip Wikipedia sau OpenStreetMap.

Cunoaștem faptul că aceste limite sunt prezente în cadrul geoportalului INSPIRE al României de la adresa http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html și că pot fi descărcate în format DFW pe pe site-ul ANCPI (http://ancpi.ro/static/cadru.html). Însă acestea nu pot fi folosite în cadrul analizelor spațiale sau pentru reprezentare pe hărți tematice proprii, într-un sistem desktop GIS sau web-based GIS. De asemenea, pentru a evita orice incertitudine juridică, este importantă punerea la dispoziție a acestor date printr-o licență deschisă, astfel incât să se permită reutilizarea libera a acestora și integrarea lor fară probleme legale în alte proiecte comerciale și necomerciale. Acest lucru este în concordanță cu strategia Comisiei Europene cu privire la accesul deschis la datele colectate de autorități și servicii publice (http://bit.ly/swsSnu).

În cazul unui răspuns pozitiv, ne obligăm să publicăm aceste date însoțite de metadatele necesare pentru a ilustra originea, precizia și limitările informațiilor. De asemenea, se va respecta forma de citare agreată de către ANCPI.

geo-spatial.org este un portal on-line ce conține articole, tutoriale și date din domeniile cartografie digitală, cartografie istorică, neogeografie, modelarea virtuală a terenului, teledetecție, sisteme informaționale geografice și sisteme de poziționare globală. Site-ul a fost lansat în 2007 ca răspuns la necesitățile de comunicare și informare ale unei comunități în curs de formare. Promovează adoptarea soluțiilor software libere open source, neignorându-le însă nici pe cele proprietare. Militează pentru democratizarea accesului la datele geografice și propune harta ca instrument universal de comunicare și înregistrare a relațiilor dintre componentele sociale (științifice, politice, culturale, religioase, economice) și dimensiunea lor geospațială. Portalul este asociat cu un forum și o listă de discuții la care sunt înscriși peste 500 de utilizatori și își propune să devină un punct de referință în peisajul românesc, prin coagularea unei comunități active, care să progreseze profesional prin punerea în comun a cunoștințelor acumulate, contribuind în același timp la formarea noilor generații de specialiști.

În trecut, comunitatea geo-spatial.org a mai primit suport în vederea publicării libere de date geospațiale de la instituții precum Institutul Geologic al României, Facultatea de Geografie – Universitatea din București, Facultatea de Geografie – Universitatea Babeș Bolyai sau Administrația Națională de Meteorologie. De asemenea, în urma unui demers similar, în 2008 geo-spatial.org a colaborat cu ANCPI pentru publicarea parametrilor de transformare a coordonatelor între sistemul ETRS89 și S42 în baza de date EPSG (https://www.geo-spatial.org/vechi/articole/raspuns-petitie-ancpi_new).

De aceea, în încheiere, ne exprimăm speranța și dorința ca ANCPI să ne sprijine în demersurile pe care intenționam să le întreprindem în vederea publicării libere a limitelor unităților administrativ-teritoriale pe platforma geo-spatial.org. Vă rugăm să ne adresați un răspuns la această scrisoare la adresa de corespondență a asociației geo-spatial.org, Universitatea din București, Facultatea de Geografie, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 1, sector 1, București, în atenția d-lui. Ștefan Constantinescu, sau prin e-mail la contact@geo-spatial.org.

Pentru observații și eventuale clarificari, vă rugăm să ne contactați prin

Vasile Crăciunescu, vasile@geo-spatial.org

Ciprian Samoilă, csammy13@yahoo.co.uk

Observatie: Opinia semnatarilor nu reprezintă neapărat poziția oficială a instituțiilor la care aceștia sunt afiliați.

Cu deosebita considerație,

Vasile Crăciunescu
Cercetător științific
Administrația Naționala de Meteorologie – Laboratorul de Teledetecție și GIS
Președinte
Asociația GEO-SPATIAL.ORG

Cristian Flueraru
Geograf
SC WINDELCON SRL

Ciprian Samoilă
Asistent cercetare
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole – Universitatea Ovidius Constanța

Dan Picioruș
Consultant GIS

Ionuț Rus

Ionuț Ovejanu
Asist. Univ. Drd.
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Bogdan Roșca
Cercetator științific
Academia Română, Filiala Iași, Colectivul de Geografie

George Bouros
Ecolog
Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice

Petru Daniel Măran
Președinte
Asociația de Geografie Aplicată Sighetu Marmației

Ovidiu Stoica
Contribuitor
ro.wikipedia.org, geo-spatial.org

George Marius Cracu

Cristian – Mihail Miehs
Contribuitor
ro.wikipedia.org geo-spatial.org

Cezar Radu-Buterez
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Robert George Pache
Inginer silvic
Regia Națională a Pădurilor Romsilva

Andrei Cipu
Contribuitor voluntar în proiecte de conținut liber
ro.wikipedia.org, openstreetmap.org

Codrina Maria Ilie
Asistent cercetare științifică
Institutul Național de C&D pentru Protecția Mediul

Mihai Daniel Niță
Inginer silvic
SC Forest Design SRL

Robert Ille
Student
Facultatea de Gegrafie – Universitatea de Vest

Marius Ghincea
Contribuitor
ro.wikipedia.org, geo-spatial.org

Cristian Drăghici
Consultant IT

Claudiu Daniel Salanta
Arhitect
Inter Proiect S.R.L.

Botond Már
Inginer topograf

Ovidiu Alin Boicu
Inginer geodez
Terracad SRL

Dragoș Găitanaru
Cercetător științific
Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane – Universitatea Tehnica de Construcții București

Peter Pal
Președinte
Asociația AGORA – Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă

Constantin Petre Marinca
Cartograf


Ștefan Hogaș


Ovidiu Dan
Inginer topograf


Gabriel Sirboiu
Student

Ștefan Constantinescu
Lector Univ. Dr.
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Adrian Covasnianu
Geograf/Cercetător asociat
S.C. Pro-Activ Consulting S.R.L. / CUGUAT TIGRIS Research Center

Cristina Mavriche


Tudurache Constantin


Florin Iosub
GIS analyst
S.C. Marine Resources Exploration International

Mihai Terente
Asistent cercetare
Institutul de Speologie “Emil Racoviță”

Mirela Dorina Bogatu
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Sterica Bujoranu
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Daniela Nechita
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Elena Blanar
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Florin Albu
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Ilie Constantin
PFA și expert tehnic judiciar
APET_R

Anca-Diana Ardeleanu
Specialist în tehnologia informației
Administrația Parcului Natural Apuseni

Simona Prodan
Universitatea Babeș Bolyai

Gabriel Cristian Dobrei
Doctorand
Universitatea Babeș Bolyai

Ion Paval
Masterand GIS
USV

Dan Matei
Director
Institutul Național al Patrimoniului

Bogdan Olariu
Masterand


Ioan Indreiaș
IT Consultant
Modulo Consulting

Andreea Florentina Marin
Studentă


Sorin Constantin
Asistent cercetare științifică
Institutul Național de C&D pentru Protecția Mediul

Tiberiu Socaciu
Consultant independent


Ileana Dana Grad
Studentă
Facultatea de Mine, specializarea Topografie Minieră – Universitatea din Petroșani

Alexandru Dumitrescu Cercetator Stiintific Administratia Nationala de Meteorologie, Sectia de Climatologie

Marius Budileanu
Doctorand și asistent de cercetare
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Paul Nicoară Pro
Student
Universitatea Babeș Bolyai

Calin Nucuță
Masterand
Facultatea de Geografie – Universitatea Babeș Bolyai

Paul Gherghelas-Androo
Student
Facultatea de Mine, specializarea Topografie Minieră – Universitatea din Petroșani

Mădălina Teodor
Masterand
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Constantin Nițu
Profesor universitar
Președintele Asociației Române de Cartografie
membru “geo-spatial.org”

Laurențiu Luca
Hidrolog
Administrația Bazinală de Apă Banat

Dragoș Barbu
Geometron Craiova

Florian Petrescu
Conf. Univ. Dr.
Universitatea Tehnică de Construcții București

Laura Satmari
Membră
geospatial.org

Cosmin Flaviu Lascaian


Paul Maximilian Anghel
Student
geo-spatial.org

Manolache Liviu
Responsabil
Fond Forestier Ocolul Silvic Privat Obstea Tulnici

Adrian Ilinoiu


Ovidiu Pupsa
Contribuitor
OpenStreetMap

Mihai Alin Cosarca

Daniel Amoraritei
Utilizator
openstreetmap.org

Ion Durdan


Ion Alexandru Morega
Programator
Eau de Web

Aura-Mihaela Virgolici


Ioan Rusiczki
Pasionat OSM

Miruna Bădescu
Director general
Eau de Web

Doru Ilasi


Florin Filip
Administrator
FAD Smart Technology

Mihai Pustea


Liviu Bunea


Ovidiu Detesan

Adriana Garbaciu

Cristina Sut
Consilier
Ministerul Mediului și Pădurilor

Sebastian Grigore
Contribuitor
ro.wikipedia.org


George Moga


Marius Jigmond
Specialist GIS
Texas Water Development Board

Dragoș Ciortin


Alexandru Muresan
Vicepresedinte
Clubul de Speologie Montană Baia Mare

Csaba Horvath
Șef lucrări Dr.
Facultatea de Geografie – Universitatea Babeș-Bolyai

Candrea Bogdan
Inginer
Forest Design SRL

Bogdan Nicolae Boicu
Inginer geodez
SC Terracad SRL

Simion Albu
geodez
SC Terracad SRL

Mihai Cosmin
Șef proiect
SC BLOM Romania SRL


Sorin Burcea
Cercetator științific
Administrația Națională de Meteorologie

Ștefan Simon


Ruxandra Filip
GIS Manager
EDATA

Corina Tudorache
Specialist GIS
membru geo-spatial

Tiberiu Ormos
Student
Facultatea de Geografie – Universitatea de Vest

Marius Ioan Bărbos
Participant
geo-spatial.org

Victor Niculae
Student

Raluca Văduva
Student doctorand
Universitatea Politehnică din Timișoara

Veronica Barar
Inginer proiectant
S.C. Aquaproiect S.A.

Gabriel Veleanu
Student
Facultatea de Geografie – Universitatea de Vest

Răzvan Cherecheș
Student
Facultatea de Geografie – Universitatea de Vest

Mircea Sarbu


Maria-Natașa Vaidianu
Cercetator științific
Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT), Universitatea București


Ioan Rus
Conf. Univ. Dr. Ing.
Facultatea de Geografie – Universitatea Babeș-Bolyai

Alina Mihaela Ciocan
Analist de mediu
Eurosense Romania SRL

Tudor Morar
Asistent universitar
Facultatea de Arhitectura Timisoara

Ion Florin Tătui
Asistent cercetare
Universitatea din Bucuresti

Radu Jucan
Participant
geo-spatial.org

Nicoleta Ciontu
Studentă Facultatea de Geografie – Universitate Babeș-Bolyai

Viorel Chendes
CS III
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor

Iulian Năstăsache


Ramona Bozdog
Participant
geo-spatial.org

Claudiu Onea
Participant
geospatial.org

Petru Horak

Gabriel Dina

Tiberiu C. Turbureanu
Lider Ceata

Constantinescu Nicolaie
Arhitect informațional
Comunitatea Kosson

Ioana Vreme

Valentin Palade
Programator

Bogdan Tavaru
Inginer geodez


Sorin Bănică


Cristian Balint
geo-spatial.org

Mihai Florea
Muzeograf
Muzeul Național de Istorie a României

Laurentiu-Flavius Artugyan
Student
Universitatea de Vest din Timisoara – Departamentul de Geografie

Filip Gadiuta

Adrian Mureșan
Geolog
geo-spatial.org

Ionel Popa
Cercetător
Institutul de Cercetari și Amenajări Silvice

Andreea Marinela Ciuinel
Participant
geo-spatial.org

Ioan Fericel


Vlad Dobrincu
Freelancer
Dobrincu C. Vlad PFA

Sorin Tătaru

Ioan-Răducu Grigoraș
Geograf
S.C. Pro-Activ Consulting S.R.L., Iași

Sorin Rusu
Student
Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Codruța Nedelcu
Director executiv
Asociația ARIN

Ciprian Lazar
Dezvoltator aplicații GIS
Star Storage

Tatiana Ivana
Masteranda
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Cornel Epuran
Expert Trafic si Economia Transporturilor
SC CONSITRANS, Bucuresti

Șandric Ionuț

Marius Deaconescu
Student
Facultatea de Geografie

Corina-Maria Ristea
Studentă
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Alina Mihaela Ristea
Studentă
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Irina Onțel
Studentă
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Angelescu Mircea
Consilier superior
MCPN

Mircea Dumitrache
Masterand
Universitatea de Vest Timisoara (Geografie)

Stefan Buimaga-Iarinca
Asistent cercetare
Facultatea de Geografie – Universitate Babeș-Bolyai

Adriana Gheorghe
Participant
geo-spatial.org

Florin-Daniel Petcu
Masterand GIS
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Mihaita Moraru
Geograf
SC INTERGEO SRL

Raul Serban


Dumitru Viorel Partene
PFA CNCISC

Mircea Ardelean
Lector dr.
Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Geografie

Oana-Alina Lupulesc
Masterand
Facultatea de Geografie – Universitatea din Bucureștie

Cristina Ghita
AC
Facultatea de Geografie

Gabriel Iordache
AC
INCDM GeoEcoMar

Mihai Valentin Herbei
Șef lucrări dr. ing.
Universitatea de Științe Agricole și Medicină a Banatului Timișoara

Alexandru Frantiuc
Masterand

Cosmin Vișan
Subinginer
Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba Iulia

Manolea Bogdan
legi-internet.ro

Neagu Cosmin
Președinte
ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet

Andrei Stavilă
Doctorand

Iulian Iordache
Asistent cercetare
INCD URBAN-INCERC

Mihai Niculiță
Preparator și doctorand
Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Fabian Timofte
Masterand
Universitatea de Vest, Program masteral: Sisteme Informationale Geografice

Carmen Daniela Kulak
Masterand
Universitatea din București, Facultatea de Geografie

Emilian Caliciu
Masterand GIS
Universitatea de Vest Timisoara, Departamentul de Geografie

Sorin-Mihai Vârgolici
Membru Ceata


Ionela Trofin


Călin Pantea


Grama Bogdan
Senior GIS Analyst
Soft Business Union

Oana-Maria Iosub
Jurist
Anchor SA
Bogdan Andrei Mihai
Profesor
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Ioana-Andreea Andrei
Student masterand
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Madalina Gradinaru
Student

Cornel-Florentin Dimitriu


Ionel Merca
Student
Facultatea de Automatica și Calculatoare

Ludovic-Ștefan Kocsis
Prim-comisar
Garda Națională de Mediu, CR Suceava

Argentina Teodora Nerțan
Cercetator științific
Administratia Nationala de Meteorologie

Alexandru Ionuț Cruceru
Masterand
Facultatea de Geografie – Universitatea din București

Denis Mihailescu
Administrația Națională de Meteorologie – Laboratorul de Teledetecție și GIS

Dorina Chifor
Inginer geodez
SC Dafir CadConsult SRL, Timisoara

Lorant Czaran
Head of Office, Bonn
United Nations Office for Outer Space Affairs

Vasile Cristian Stan
Doctorand
Facultatea de Geografie – Universitate Babeș-Bolyai

Categorii