Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

OSGeo în România

Introducere

Reprezentanțele locale (Local Chapters) OSGeo au sarcina de a veni în întîmpinarea dezvoltatorilor și utilizatorilor de tehnologii geospațiale open source dintr-o anumită regiune geografică sau vorbitori ai unei anumite limbi. geo-spatial.org și-a propus încă din 2007 să devină reprezentanța locală a OSGeo în Romania. Compatibilitatea noastră cu prioritățile OSGeo reiese foarte clar din misiunea asumată încă de la demararea proiectului:

“geo-spatial.org explorează concepte, tehnici și instrumente specifice comunității geospațiale. Promovează adoptarea soluțiilor software libere open source, neignorîndu-le însă nici pe cele proprietare (comerciale sau freeware). Militează pentru democratizarea accesului la datele geografice și propune harta ca instrument universal de comunicare și înregistrare a relațiilor dintre componentele sociale (științifice, politice, culturale, religioase, economice) și dimensiunea lor geospațială.” (http://www.geo-spatial.org/info).

Contribuțiile geo-spatial.org la promovarea și adoptarea soluțiilor geospațiale open source s-au concretizat printr-o multitudine de materiale scrise (tutoriale, articole, postări pe Blog), seturi de date libere, lucrări prezentate la conferințe, discuții pe forum și pe lista de discutii, traducerea secțiunilor importante de pe site-ul OSGeo, traducerea de software geospațial open source, întilniri cu membrii comunității. Cu ocazia FOSS4G2007 fundația a fost informată de intenția noastră, iar geo-spatial.org a primit statutul de Local Chapter “in formation”. O dată cu intensificarea activităților pro open source & open geodata dorim să solicităm recunoașterea completă a geo-spatial.org drept reprezentantă locală OSGeo.

Rolul reprezentanței românești OSGeo

 • Promovarea OSGeo și a soluțiilor FOSS4G prin intermediul geo-spatial.org;
 • Promovarea OSGeo și a soluțiilor FOSS4G la evenimentele locale (conferințe, seminarii, demonstrații, întîlniri);
 • Organizarea de evenimente speciale pentru promovarea valorilor OSGeo și a aplicațiilor FOSS4G;
 • Construirea unei legături între dezvoltatorii și utilizatorii români de software FOSS4G;
 • Localizarea (traducerea) aplicațiilor FOSS4G, precum și a documentațiilor aferente;
 • Traducerea secțiunilor importante de pe site-ul OSGeo;
 • Promovarea și încurajarea adoptării standardelor deschise;
 • Promovarea accesului la date geospațiale libere;
 • Scrierea de propuneri de proiecte care să faciliteze dezvoltarea de software FOSS4G și diseminarea de informații cu privire la soluțiile existente.

Responsabilități

 • “Reprezentanța locală” reprezintă în mod oficial OSGeo și este recunoscută ca proiect OSGeo;
 • “Reprezentanța locală” susține OSGeo în realizarea misiunii și obiectivelor propuse;
 • “Reprezentanța locală” organizează întîlniri regulate și întocmește un raport anual ce sintetizează activitățile în care a fost implicată;
 • “Reprezentanța locală” nu va lua în numele OSGeo niciun angajament cu implicații financiare. De asemenea, OSGeo nu este obligată să asigure asistență financiară către “reprezentanța locală”;
 • “Reprezentanța locală” va dezvolta și menține un index al companiilor, persoanelor, universităților și organizațiilor implicate în dezvoltarea sau utilizarea de software OSGeo;
 • “Reprezentanța locală” va face tot posibilul pentru a lărgi lista organizațiilor care participă și susțin proiectele OSGeo;
 • OSGeo își rezervă dreptul de a încheia relația cu “reprezentanța locală” în cazul în care consideră că activitățile “reprezentanței locale” nu se încadrează sau sînt împotriva misiunii și obiectivelor OSGeo.

Rapoarte anuale

Una din îndatoririle reprezentanțelor locale este întocmirea unui raport anual de activitate. Acesta cuprinde toate activitățile desfășurate de reprezentanța locală și este publicat în Jurnalul OSGeo. Raportul pe 2007 pentru România poate fi citit în volumul IV al Jurnalului OSGeo.

Categorii