Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunării: 31 harti tematice

de Dan Teodor

Publicat la 20 Mar 2010 | Secţiunea: Download | Categoria: Hărți/Tematice

La nivelul Uniunii Europene, din cauza presiunilor crescânde asupra resurselor de apa s-au promovat instrumente legislative pentru protecția și managementul durabil al acestora. Dintre acestea, cel mai important este reprezentat de Directiva Cadru 2000/60/EC, care definește apa ca pe un patrimoniu ce trebuie protejat, tratat și conservat ca atare. Implementarea Directivei Cadru este materializată prin Planul de Management al bazinului/districtului hidrografic care, pe baza cunoașterii stării corpurilor de apa, stabilește obiectivele țintă pe o perioadă de 6 ani și propune măsuri pentru atingerea „stării bune” a apelor.

Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii cuprinde problemele de importanță bazinală cu efecte transfrontaliere și se referă la:

  • cursurile principale ale raurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2;
  • lacurile cu suprafețe > 100 km2;
  • principalele canale;
  • acvifere transfrontiere cu suprafața > 4000 km2;
  • Dunarea, delta și apele costiere.

Planul de Management al Bazinului Hidrografic al Dunarii a fost elaborat de ICPDR (Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunarea) pe baza contribuțiilor statelor Dunărene și cuprinde:

Cei interesati pot găsi mai multe informații pe www.icpdr.org.

Discută articolul (1 comentarii)

Categorii