Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Evoluția gurii de vărsare Sulina pe baza modelelor numerice batimetrice

de Ștefan Constantinescu

Publicat la 11 Mar 2019 | Secţiunea: Download | Categoria: Documente/

Lucrarea pe care o punem astăzi la dispoziția comunității geo-spatial.org reprezintă teza de doctorat susținută de Dl. Marius Budileanu în cadul Școlii Doctorale Simion Mehedinți, din cadrul Facultății de Geografie a Universității din București.

Aspectele teoretice privind amenajarea gurii de vărsare constituie prima parte, în cadrul căreia s-au trasat premisele teoretice, s-a discutat contextul apariției Comisiunii Europene a Dunării și a lucrărilor efectuate de aceasta la gura de vărsare Sulina. Eficiența și rezultatele acestor lucrări inginerești de amploare au fost discutate ulterior.

Tehnica de lucru și metodologia reprezintă cea de a doua parte, în care sunt descrise etapele de lucru și sunt sintetizate toate tipurile de hărți elaborate de C.E.D. pe întregul parcurs al existenței sale. Indexarea hărților în baze de date geospațiale reprezintă concretizarea întregului efort de documentare depus de către autor.

Dinamica și evoluția gurii de vărsare Sulina, constituie ultima parte a lucrării. Pe baza numeroaselor produse cartografice consultate, au fost elaborate Modelele Numerice Batimetrice. Sintetizarea și indexarea acestora se poate consulta în anexele finale.

Ilustrată cu un bogat material grafic (82 de figuri, 14 fotografii și 4 tabele), lucrarea colegului nostru este de astăzi disponibilă tuturor celor interesați. În cel mai scurt timp toate modelele batimetrice vor putea fi descărcate prin intermediul serviciilor specifice oferite de proiectul geo-spatial.org. Sperăm să putem anunța cât mai curând această veste, care încununează o muncă deosebită de documentare și analiză. Suntem convinși că toate aceste resurse de date își vor găsi o imediată aplicabilitate în studii de modelare hidrologică, de amenajare teritorială, de geomorfologie costieră sau de mediu. Așa cum însăși autorul afirma, durata redusă de documentare (doar trei ani) nu a putut acoperi întregul fond cartografic existent, dar avem convingerea că demersurile sale vor fi aprofundate în perioada următoare.

Lucrarea poate fi descărcată în format PDF.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii