Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Cartografierea digitală a benzilor de inundabilitate pe baza statisticii, a calculelor hidraulice și a analizei spațiale GIS

de Ștefan Bilașco, Horvath Csaba

Publicat la 03 Feb 2016 | Secţiunea: Download | Categoria: Documente/

Introducere

Schimbările climatice actuale, materializate prin creșterea numărului de fenomene extreme asociate precipitațiilor (ploi cu intensitate mare), coroborate cu activitatea antropică tot mai intensă (defrișări masive) determină ca procesul de viitură să apară din ce în ce mai des și cu impact din ce în ce mai mare asupra componentei umane și a habitatului acesteia. Viiturile reprezintă principala cauză de apariție a inundațiilor cu efecte catastrofale, fapt pentru care studiul apariției și manifestării acestora reprezintă o temă de cercetare de actualitate.

Având în vedere cele menționate anterior, la nivel european s-au adoptat directivele: Directiva Parlamentului și a Consiliului European 60/2000/EC Privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei și Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 Privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, care stabilesc cadrul legal pentru elaborarea hărților de hazard și risc la inundații, în funcție de probabilitățile de apariție a acestora. Conform acestor directive, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să își realizeze hărțile de risc la inundații, hărți care trebuie să ia în calcul trasarea benzilor de inundabilitate în funcție de zonele geografice expuse, având în vedere următoarele aspecte: inundații cu probabilitate mică, sau în cazuri extreme, inundații cu probabilitate medie (perioada probabilă de revenire ≥ 100 ani) și inundații cu probabilitate mare, după caz.

Metodologiile de identificare a benzilor de inundabilitate existente la nivel mondial și European pun în prim plan operarea cu softuri geoinformaționale complexe din punctul de vedere al capacității de analiză, softuri care necesită o gamă variată de baze de date de intrare. Problemele legate de continuitatea valorilor șirurilor de baze de date hidrologice de care se dispune la stațiile hidrometrice din România, dar și rezoluția mare a modelelor digitale de elevație de care se dispune la nivel național sunt probleme de actualitate, fapt pentru care rezultatele obținute pe zonele experimentale au avut rezultate îndoielnice în ceea ce privește acuratețea rezultatului final.

Lucrarea de față, structurată pe cinci capitole, își propune să ofere studenților și practicienilor hidrologi metodă facilă de identificare prin cartografiere digitală a benzilor de inundabilitate pentru diferite probabilități, implementând metodologia clasică, prin intermediul softurilor informatice și geoinformaționale.

Primul capitol face o radiografie a termenilor de specialitate, punând accent totodată pe analiza principalelor caracteristici ale undelor de viitură, prin intermediul softului Cavis, având ca principal scop identificarea debitului maxim. Al doilea capitol prezintă analiza prin intermediul programului Hyfran analiza statistică a șirurilor de date reprezentând debitele de viitură, pentru identificarea diferitelor probabilități de apariție. Capitolul trei aduce în prim plan determinarea nivelului apei în profilul transversal, prin calcul clasic bazat pe ecuațiile matematice, precum și prin implementarea acestora în cadrul softurilor proprietar și FreeSource care rulează pe diferite platforme (Windows, Android). Penultimul capitol prezintă metodologia de identificare plan spațială a benzilor de inundabilitate, prin intermediul modelării GIS, utilizând softul geoinformațional ArcGIS ArcMap. În cadrul capitolului cinci este înfățișată metodologia de identificare a benzilor de inundabilitate, prin intermediul programului HecRAS și al extensiei HecGeoRAS.

Download

Conținutul complet al lucrării poate fi descărcat în format pdf.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii