Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

CăutareRSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

FOSS4G - Europe 2014

de Andreea Marin, Dana Grad (Gherghelaș-Androo)

Publicat la 24 Aug 2014 | Secţiunea: Blog | Categoria: Diverse/

După o călătorie de două zile cu mașina, o parte din echipa geo-spatial.org a ajuns în orașul Bremen (Germania), pentru a participa la Conferința FOSS4G-Europe 2014. Ideea că vom poposi timp de o săptămână pe plaiuri nemțești și că Germania era favorită la câștigarea cupei mondiale (lucru care, ulterior, s-a și întâmplat), au făcut ca deplasarea noastră să fie foarte animată.

Delegația românească pe drumul către FOSS4G-Europe 2014 (Bremen, Germania)

Anul acesta conferința cunoscută sub denumirea de FOSS4G-Central and Eastern Europe a devenit FOSS4G-Europe. Motto-ul sub care s-a desfășurat această ediție a fost Independent Innovation for INSPIRE, Big Data, and Citizen Participation. Secțiunile au fost structurate pe teme ce țin de directiva INSPIRE, Case studies și Geoinformatics.

ZIUA I

Programul a fost organizat după modelul conferințelor FOSS4G, astfel că prima zi a fost dedicată, în totalitate, seminariilor practice. La acestă ediție am reușit să asistăm la următoarele workshop-uri:

  • FOSS4G routing with pgRouting, OpenStreetMap road data and OpenLayers – Daniel Kastl, Frédéric Junod. În cadrul acestui workshop, moderatorul (Daniel Kastl) și-a propus o viziune de ansamblu a extensiei pgRouting, susținută de câteva exemple privind: pregătirea datelor (ca model s-au folosit date OpenStreetMap pentru orașul Bremen), interogări de rutare, estimarea costurilor și utilizarea Openlayers 3 pentru vizualizarea rutelor în aplicații web GIS.
  • Using R as a command line GIS – susținut de către Robin Lovelace. Nu mai este o noutate, faptul că limbajul R reprezintă un mediu facil de statistică și vizualizare a seturilor de date geospațiale. Motiv pentru care la acest workshop au asistat cei mai mulți participanți. Seminarul a fost foarte interactiv, iar Robin a parcurs toți pașii esențiali și necesari celor care doresc să învețe acest limbaj de scripting.
  • Introduction to Rasdaman l-a avut ca moderator pe însuși Peter Baumann, cel care s-a ocupat de organizare acestei conferințe. Workshopul a presupus o introducere în noile concepte și motode utilizate în managementul și analiza volumelor mari de date (cunoscute sub numele de „Big Data”).

Lista seminariilor organizate în cadrul ediției de anul acesta poate fi consultată aici.

ZIUA A II A

Cea de-a doua zi a debutat cu discursurile a doi dintre cei patru keynotes speakers. Este vorba de Jeff McKenna, președintele OSGeo și Patrick Hogan, cel care gestionează în prezent proiectul NASA World Wind.

După o pauză de cafea s-a dat startul prezentărilor, iar noi am participat la următoarele lucrări: OpenLayers 3 – Towards version 3.0.0 final – Marc Jansen, în prezentarea sa, a vorbit despre cea mai recentă versiune a librăriei OpenLayers și noile sale funcționalități. De asemenea au fost făcute cunoscute și o suită de exemple și rezultate. Următoarea prezentare a fost cea susținută de Markus Neteler – Massive data processing in GRASS GIS 7: A new gap-filled MODIS Land Surface Temperature time series data set, în care au fost ilustrate exemple de aplicații MODIS LST cu predilecție spre evaluarea riscului de îmbolnăvire, epidemiologie, de monitorizare a mediului, precum și identificarea de anomalii de temperatura la scară continentală folosind baze de date accesibile la nivel global. Ultima prezentare înainte de pauză a fost susținută de Piero Campalani – Handling Heterogeneous EO Datasets via the Web Coverage Processing Service, în care acesta a sintetizat o analiză a potențialului WCPS pentru un anumit scenariu care va utiliza MODIS MOD08, Copernic MACC și ESA CCI coloane de produse care au fost folosite și în proiectul NASA World Wind Europa Challenge. După o pauză secțiunea de prezentări a continuat într-o atmosferă la fel de animată și frumoasă. Carolina Arias Munoz a deschis a doua sesiune de lucrări cu A FOSS based webGIS for supporting integrated and sustainable water management Red-Thai Binh rivers system (IMMR Project). Carolina a vorbit despre posibilitatea de a îmbina diferite unelte FOSS în colectarea, vizualizarea și distribuirea datelor în cadrul proiectului IMMR, respectând standardele internaționale în utilizarea acestora. În continuare, am luat parte la prezentarea cu titlul GDA Wassser – An example of SHOGun in action – în care Marc Jansen a descris pe scurt arhitectura aplicației și apoi a exemplificat totul într-o demonstrație care a urmărit funcționalitatea client-administrator.
Următoarea prezentare a fost CLEANWATER: Water quality modelling and information system build entirely with FLOSS software. Vasile Crăciunescu a prezentat proiectul CLEANWATER, care are ca țintă combinarea și integrarea în mediul GIS a unui important volum de date și informații, în scopul evaluării nivelului actual al poluării cu nutrienți din fiecare zonă vulnerabilă. Componenta geospațială a fost dezvoltată în întregime folosind soluții libere. Ultima rundă de lucrări a început cu cea susținută de către Jorge S. Mendes de Jesus – SoilGrids 1km API – Soil data anytime, everywhere. Marc Jansen a fost prezent și în ultima parte a zilei cu lucrarea Brandenburg 3D – Sophisticated Presentation of 3D Geological Data in Your Browser. Componentele folosite în aplicația prezentată au fost: OpenLayers, GeoExt 2, ExtJS 4, X3DOM, PostGIS 2 și GeoServer. Ziua s-a încheiat cu prezentarea lui Marko Turkovi – Croatian Motorways Road Database Management System. Studiu prezentat de acesta presupune crearea unei rețele de management a drumurilor și de gestiune a stocurilor, sistem implementat de altfel în totalitate cu ajutorul instrumentelor FOSS.

Seara s-a încheiat la un restaurant, cu atmosferă frumoasă, mâncare spaniolă (tapas) și multă bere nemțească.

ZIUA A III A ȘI A IV A

A treia și a patra zi în Bremen, la conferința FOSS4G-Europe, au continuat în același ton: prezentările au fost numeroase, iar ideile și proiectele prezentate au stârnit interesul multora.

În prima parte a celei de-a treia zi, am ales să mergem la două prezentări orientate, ca subiect, către datele deschise. PublicaMundi: Scalable and reusable open geospatial data a fost susținută de către Spiros Athanasiou. Acesta a prezentat proiectul PublicaMundi, constituit pe baza a trei fundamente: open source, open data și open knowledge. Mai exact este vorba despre dezvoltarea metodologiilor, tehnologiilor și componentelor software necesare pentru publicarea, vizualizarea și reutilizarea datelor geospațiale de interes public. Următoarea prezentare The GEOIDEA.RO project: Enabling Easy Dissemination of Open Geodata in Romania Using FOSS, susținută de către Codrina Maria Ilie, s-a axat pe ilustrarea principalelor posibilități de utilizare a instrumentelor FOSS în crearea platformelor web pentru publicarea și accesarea geodatelor deschise, implicând totodată, în acest proces, organismele publice și societatea civilă. Pentru cine încă nu a aflat, Geoidea.ro reprezintă acronimul de la GEodata Openness Initative for Development and Economic Advancement in ROmania și este un proiect prin care se dorește evidențierea datelor spațiale cu acces liber în cadrul dezvoltării economice în Romania. După o scurtă pauză, am participat la prezentarea OSGeo-Live a powerful Open Source Project, pe care a susținut-o Astrid Emde. Așa cum ne așteptam, Astrid ne-a oferit o imagine de ansamblu asupra soft-urilor open source și a datelor care fac parte din OSGeo-Live. În continuare, am asistat la prezentarea lucrării Teaching R as a command line GIS and spatial data analysis environment, realizată de către Robin Lovelace. La fel ca și la workshop-ul susținut, autorul a știut să aducă argumentele potrivite pentru a ne convinge să alegem limbajul R în analiza și vizualizarea datelor geospațiale.

Ultima zi de prezentări, am început-o prin participarea la lucrarea Validation of an experimental on-demand cloud infrastructure for Earth Observation Web Services, prezentată de către Jonathan Becedas. Următoare prezentarea, Earth Science Data Access and Processing Service for Black Sea (ESPOSS), a fost susținută de către Sorin Constantin. Acesta a vorbit despre geoportalul ESPOSS, prin intermediul căruia pot fi accesate date geospațiale (imagini satelitare, modele, data in-situ) pentru Marea Negră. Aplicația servește ca un instrument de lucru pentru comunitatea științifică și factorii de decizie relevante. În continuare, am optat să participăm la susținerea lucrării Mariei Antonia Brovelli – The paths of Via Regina: geomatics for sustainable mobility. “The Paths of Via Regina” reprezintă un proiect realizat în cadrul Programului Operațional Italia-Elveția 2007-2013, care are ca scop valorificarea zonei transfrontaliere între cele două țări menționate. Este vorba de un drum istoric (Via Regina), desfășurat de-a lungul malului vestic al Lacului Como. O prezentare interesantă a fost și cea susținută de către Venkatesh Raghavan, Deploying dynamic routing service for emergency scenarios using pgRouting, GRASS and ZOO. Studiul pe care acesta la realizat împreună cu studenții săi, presupune implementarea unui serviciu de rutare, dinamic și interactiv, într-o aplicație web-based GIS, care să fie utilizat în situațiile de urgență. Sistemul este dezvoltat cu ajutorul instrumentelor FOSS: pgRouting, GRASS GIS și ZOO. Sesiunea de prezentări, am încheiat-o cu PROJ4 Issues – The case of Romania: increasing transformation accuracy by generating grid shift files, lucrare susținută de către Daniel Urdă. Acesta a prezentat rezultatele obținute în urma unei analize comparative privind transformările de referință, atât în aplicații proprietare, cât și în cele open source. Scopul acestei analize a fost acela de a găsi alternative la aplicația TransDataRO (oferită de către ANCPI), care prezintă anumite limitări.

Cele trei zile de prezentări s-au încheiat cu discursurile celorlalți doi speakeri invitați: Suchith Anand – președintele comisie ICA în domeniul tehnologiilor geospațiale open source și cercetător la Universitatea din Nottingham și Venkatesh Raghavan (Venka), cel care a propus utilizarea acronimului FOSS4G Free and Open Source Software for Geoinformatics. Acesta este profesor de Geoinformatică la Universitatea din Osaka.

După conferința principală, vineri 18 iulie, a fost organizat un Code Sprint, în cadrul căruia s-a lucrat pe două proiecte OSGeoLive (propus de către Angelos Tzotsos) și MapServer (propus de către Jeff McKenna).

Fiecare zi petrecută alături de acești oameni care împărtășesc aceleași idei și gânduri, a fost unică.

Comunitatea FOSS4G participantă la această ediție a conferinței

De asemenea, ne putem declara mulțumiți de faptul că echipa românească a predominat atmosfera din cadrul campusului Universității Jacobs (din Bremen), atât prin spiritul comunității, cât și prin numărul mare de prezentări.

În final, după cum a declarat Jachym Cepicky, putem spune că FOSS4G-EUROPE este: rather small than big, rather simple than opulent, rather affordable than spendy, rather educative than academic, rather fun & social than boring.

Discută articolul (0 comentarii)

Categorii